Критерії й економічні показники ефективності управління — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Сутність ефективності менеджменту 5

2. Критерії і нові методи оцінки ефективності управління 11

3. Шляхи підвищення ефективності управління 21

Укладання 24

Список використаних джерел 26

Запровадження

Однією з найважливіших проблем на сучасному розвитку економіки більшості країн світу є проблема у сфері роботи з персоналом. За всього розмаїття існуючих підходів до цієї проблеми у різних промислово розвинених країн основними найбільш загальними тенденціями є такі: формалізація методів і процедур відбору кадрів, розробка наукових критеріїв їх оцінки, науковий підхід до аналізу потреб у управлінському персоналі, висування хлопців і перспективних працівників, підвищення обгрунтованості кадрових прийняття рішень та розширення їх гласності, системна ув'язка господарських і введення державних рішень з основними елементами кадрової політики. Ці загальні тенденції повинні враховуватися у вітчизняній практиці управління виробництвом при становленні ринкової економіки.

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що з всіх організацій – великих і малих, комерційних і некомерційних, для будь-яких підприємств управління людьми має важливого значення. Без людей немає організації. Без потрібних людей, без фахівців жодна організація зможе досягти своєї мети і вижити. Безсумнівно, що управління людьми, т. е. трудовими ресурсами одна із найважливіших аспектів теорії та практики управління.

Мета роботи – вивчити критерії й фізичні методи оцінки ефективності управління.

Відповідно до висунутої метою та предметом дослідження передбачається рішення наступних завдань:

Розглянути сутність ефективності менеджменту;

Розглянути критерії та художні засоби оцінки ефективності управління;

Розглянути шляху підвищення ефективності управління.

Однією з основних соціальних потреб суспільства на перехідною економіці є вдосконалення системам управління всіх рівнів і деяких видів діяльності.

Вивчення як дослідження системи управління персоналом і грунтовного аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства у сучасних умовах є їх украй актуальним. Деякі аспекти цієї проблеми відбилися в працях Альохіна Про. Є., Добролюбова Є. А., Капустіна З. М Комарова Є. І., Суркова З. А., Федосеева У. М тощо. буд.

За виконання справжньої роботи було використані спеціальні литературно-справочные джерела: підручники, періодична література тощо. буд.

У світлі вищесказаного представляється, що дослідження соціальної ефективності управління підприємстві має суттєвий науковий практичним інтерес як підприємства, так для і економіки.


Завантажити реферат "Критерії й економічні показники ефективності управління" DOC | TXT

Робота опублікована free_box. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.