Ринкове рівновагу — рефератЗміст
Запровадження 3

1. Ринкове рівновага й рівноважна ціна 4

2. Чинники, порушують ринкове рівновагу 8

3. Механізм відновлення ринкового рівноваги 16

Укладання 20

Список літератури 22

Запровадження

У разі ринкової економіки конкурентні сили сприяють синхронізації цін попиту й цін пропозиції, що зумовлює вирівнюванню обсягів попиту й пропозиції. Ця ціна є величину, що є обов'язкової всім продавців і покупців. Ринкове рівновагу – річ дуже тендітна, є багато чинників, які його порушити. Мета виконання дано роботи – вивчення поняття ринкового рівноваги та ціни, чинників, його що порушують та правових механізмів відновлення. Досягнення даної мети виділимо ряд завдань. По-перше, розглянемо поняття ринкового рівноваги і рівноважної ціни. По-друге, вивчимо чинники, порушують ринкове рівновагу. По-третє, вивчимо механізми відновлення ринкового рівноваги.
1. Ринкове рівновага й рівноважна ціна

Ринкове рівновагу - відповідність між обсягом і структурою попиту товари та, і обсягом і структурою пропозиції. Поняттям «рівновагу» називають різні ринку[135]. У простому разі рівновагою називають рівність попиту й пропозиції. Вирізняють таких форм рівноваги: Спочатку аналізують статичне рівновагу, що виникає за однакової кількості величин попиту й пропозиції. У той самий час системний аналіз попиту й пропозиції передбачає знання основних типів співвіднесень ліній попиту й пропозиції на графіці. Непересекающиеся лінії попиту й пропозиції можна вважати граничною ідеалізацією, що у основі аналізу. Їх можна з допомогою ідеалізованих товарів. Інтерес до повітря завжди менше від пропозиції, тож люди споживають його за нульової ціні (вертикальні паралельні лінії). Інтерес до золотий автомобіль завжди менше можливого пропозиції його (горизонтальні паралельні лінії). Лінії попиту й пропозиції перетинаються. У простому випадку вони перетинаються лише у точці, що є зазвичай головним об'єктом аналізу. У той самий час ці лінії зазвичай перетинаються у низці точок. Таке те що має місце стосовно товару робочої сили в, коли лінії перетинаються двічі. Майже завжди нормою перетину служить наявність загального відрізка - вертикального чи горизонтального, що свідчить про деякою гнучкості ринку. Перетин ліній попиту й пропозиції лише у точці свідчить появу рівноваги величин попиту й пропозиції за певних цінах. Рівновага - стан ринку, у якому рівні величини попиту й пропозиції. Ціни, які відповідають рівності попиту й пропозиції, називають равновесными. Інші ціни - неравновесные. Якщо ринкові ціни більше нерівноважних цін, виникає надвиробництво, надлишок пропозиції над попитом. Якщо менше, виникає недолік товарів, незадоволений попит ними, їх дефіцит. Сфера між лініями попиту й пропозиції, розташована вище рівноважних цін, показує розміри надлишку (ринок, у якому пропозицію перевищує попит, називають ринком покупця), а нижче - розміри дефіциту товару (ринок продавця). При надлишку пропозиції кількість попиту (Кс) менша за кількість пропозиції (Кп) - Кп >Кс, і цього конкурують продавці. При надлишку попиту Кс>Кп конкурують покупці. Якщо ціни нижчі рівноважних, то обсяг пропозиції менше обсягу попиту, і ростуть. Якщо вище, то ціни падають. У разі вільного ринку ціни стихійно прагнуть точці рівноваги. Одночасний аналіз зрушень ліній попиту й пропозиції служить з'ясовуванню законів ринкового ціноутворення. Можливі різні поєднання зрушень: незмінна одна лінія (попиту чи речення), іншу зсувається; обидві зсуваються. Статичное рівновагу має місце за незмінності цін[136]. Часткове рівновагу є динамічний рух цін, отклоняющееся від рівноваги і постійно щодо нього возвращающееся тому ж самому рівні. Ця постійне коливання цін, яка має певну тенденцію до зрушенню у будь-яку бік. Це норма поведінки ринкових цін, що завжди трохи різні у продавців. Перехід до спільного рівноваги передбачає виділення основних зрушень ціни більш-менш довгий час. Миттєве рівновагу досягається лише підвищенням цін у разі зростання попиту товари та незмінному пропозиції. У разі всі витрати - «у минулому», тож вони постійні. Поява моди веде швидкого попиту товару при неможливості швидкої зміни пропозиції товару. Незмінність пропозиції товару при швидке зростання попиту веде до зростання цін. У разі лінія попиту вертикальна. Краткосрочное рівновагу має місце тоді, коли зростає постійно попит на товари та відповідно зростає пропозицію Митрополита через повнішого використання потужностей діючих підприємств і інтенсивності праці, виробництва (інтенсивний чинник, число підприємств не змінюється). Лінія попиту нахилена. Недоліки ділять на постійні й перемінні. Довгострокове рівновагу виникає тоді, коли тенденція до зростання попиту зберігається у протягом багато часу, й у разі діє екстенсивний чинник: будують нові потужності на діючих підприємствах чи з'являються нові підприємства з виробництва певного товару. Усі витрати переменны. Крива попиту більш положиста. Її нахил залежить від історичних умов: при застійної технології - горизонтальна лінія, у разі зростання продуктивність праці - падає, при убутній продуктивності - зростає.


  • http://www.odnoklassniki.ru/profile/530082488696 Sagittarius T

    очень хороший реферат )))

  • raimkulov

    А где рисунки?????????????