Ринкове рівновагу — реферат


У разі нерозвиненою ринкової економіки ціна пропозиції може значно перевищувати ціну попиту, а обсяг пропозиції не відповідати обсягу попиту. У першому випадку максимальна ціна, що у змозі дати за даний товар (чи послугу) покупці, значно нижчі від тієї мінімальної ціни, що у стані запропонувати продавці. Отже, ринок для цього товару (послуги) ще склався: покупці ще досить багаті, щоб пред'явити нею попит. У другий випадок максимальний обсяг попиту нижче мінімально припустимого обсягу пропозиції. Обсяг попиту настільки малий, що виробникам невигідно поставляти товар у такому мікроскопічних кількостях. У результаті розвитку ринку здійснюється процес взаємного пристосування продавців і покупців. Важливу роль у своїй грають ціни, що сприяють швидкому обміну необхідною інформацією. Вони роблять умови обміну простими, ясними і стандартизованими всім учасників ринкової економіки.
2. Чинники, порушують ринкове рівновагу

Однак рівновага то, можливо порушено через дію окремих факторів. У таких випадках реальну ціну надто відрізнятиметься від рівноважної ціни. Розрізняють стійка польсько-українська рівновага і нестійка рівновага[137]. Рівновага називається стійким, якщо відхилення від цього супроводжується поверненням до початкового стану. Інакше має місце нестійка рівновага.

Мал.1. Графік ринкового рівноваги Криві пропозиції з попиту перетинаються у точці, що відбиває рівноважну ціну й рівноважний кількість продаваного товару. У такій ситуації покупці, й продавці нічим не побуждаются змінити свою поведінку. Але це рівновагу то, можливо порушено, наприклад, зміною смаків споживачів, наслідком чого стане у себе переміщення кривою попиту, чи зміни витрат виробництва, наслідком чого стане у себе переміщення кривою пропозиції. У таких випадках реальну ціну надто відрізнятиметься від рівноважної ціни. Рівновага називають стійким, якщо відхилення від цього супроводжується поверненням до початкового стану. Інакше говорять про нестійкому рівновазі. Стабільність залежить від можливого поведінки над ринком продавців і покупців. Якщо від ходу процесу адаптації у часі, то аналіз стабільного рівноваги ввозяться щодо статичному стані. Якщо врахувати еволюцію цін, і обсягу своєї продукції від однієї періоду до іншого шляху до рівноваги, то аналіз стабільної позиції виробляється у динамічних умовах. Розглянемо спочатку стабільне рівновагу в статичному стані, тобто тоді, коли зміни зачіпають одне із чинників, підтримують рівновагу. У цьому походять від двох гіпотез щодо поведінки покупців і продавців: гіпотези Вальраса-Хикса і гіпотези Альфреда Маршалла[138]. Гіпотеза Вальраса - Хикса. Там, коли переважає попит, покупці прагнуть збільшити закупівлі, і зростає. У умовах ринок стабілізується, якщо зростання ціни скорочує надлишковий попит. І навпаки: якщо попит менше від пропозиції, то продавці прагнуть знизити свої ціни, і надлишок пропозиції зникає. Усе залежатиме від відповідного нахилу кривих попиту й пропозиції.

Рис.2. Пересування кривою попиту На графіці (рис. 2) крива попиту переміщається від DD' до стану D1D1'. За ціни Р1 попит буде надлишковим - Р1М. Р2станет нової ціною, що призводить до рівноваги. Процес адаптації над ринком викликає одночасно зростання цін, і збільшення кількості товару. Це становище стійкого рівноваги. Як бачимо малюнку, крива пропозиції має позитивний нахил. Проте в кривою пропозиції можливі варіанти негативного нахилу. На мал.2 крива попиту переміщається з цього становища DD' до стану D1D1' - Кількість цього товару за старою ціною Р1 одно QQ2, тоді як запропоноване кількість одно QQ1. Надлишок попиту становить Q1Q2. Нова ціна (рівноважна) дорівнюватиме Р2 що від, ніж Р1 як і це випливає з малюнка, надлишок попиту не ліквідується. Лінії, відбивають стан цін, і обсяги товару, переміщаються від цієї точки. Виникає становище нестійкого рівноваги. На рис.2a крива попиту переміщається з положення DD' до стану D1D1' - І тут за ціни Р1 зберігається надлишок попиту Q1Q2. Відповідно до гіпотезою Вальраса - Хикса ціна почне підвищуватися. Нової точкою перетину кривих попиту й пропозиції буде Р2. Ця ціна стане ціною стабільного рівноваги. Гіпотеза А. Маршалла. У разі, коли, через яку покупці готові заплатити заданий кількість товару, ціну, прийнятною для продавця, виробництво розширюється, і навпаки. Рівновага буде стійким, якщо збільшення обсягу своєї продукції скорочує розрив тими та інші цінами. Розглянемо зміна нахилу кривою від попиту й кривою пропозиції. Переміщення кривою попиту вправо (від DD' до D1D1') викликає збільшення випуску продукції, якщо нахил кривою пропозиції буде позитивним (рис. 2). При надлишкової ціні попиту P1N зростання виробництва виявиться в переміщенні від QQ1 до QQ2. У разі очевидна стійка польсько-українська рівновага. Динамічний аналіз стабільності враховує розвиток процесу адаптації попиту й пропозиції над ринком від однієї періоду до іншого. Рівновага буде стабільним у разі, якщо з часом ринкова ціна наближатиметься до ціни рівноваги (гіпотеза Вальраса - Хикса) чи кількість товару наближатиметься до кількості рівноваги (гіпотеза А. Маршалла)[139].


  • http://www.odnoklassniki.ru/profile/530082488696 Sagittarius T

    очень хороший реферат )))

  • raimkulov

    А где рисунки?????????????