Ринкове рівновагу — реферат


САМІ Як і стабільність у межах щодо статичного становища, стабільність за умов динамічного розвитку залежить від нахилу кривих попиту й пропозиції. Якщо нахил кривою пропозиції позитивний, рівновагу буде стабільним за змістом гіпотез як Вальраса-Хикса, і А. Маршалла. Якщо нахил кривою пропозиції негативним, стабільність (по гіпотезі Вальраса-Хикса) буде досягнуто тоді, коли алгебраїчне вираз нахилу кривою попиту виявиться більше нахилу кривою пропозиції: По гіпотезі Маршалла, у разі виникає нестабільність. Отже, висновки аналізу щодо статичного становища залишаються незмінними. Стабільність за умов динамічного розвитку залежить також від процесу адаптації різні періоди. Покупці і продавці можуть, наприклад, неправильно оцінити потреба змін цін чи обсягах своєї продукції, необхідні встановлення ринкового рівноваги. Становище над ринком може коливатися, і амплітуда цих коливань у цьому чи іншому разі, може наростати чи загасати. Аналіз динамічного розвитку є особливим загальним інструментом вивчення особливостей ринкового рівноваги: його використовують до розгляду одночасно напряму, і величини пристосування друг до друга пропозиції з попиту від однієї періоду до іншого. II якщо стабільність у поступовій динаміці містить у собі статичну стабільність, то стабільність в статичної обстановці необов'язково пов'язані з станом стабільності за умов розвитку. Вище було розглянуто проблеми ринкового рівноваги у випадках, коли відбуваються відносні зміни величини попиту й пропозиції. Розглянемо ситуацію з погляду тимчасових характеристик. Таким прикладом є паутинообразная модель (рис.3)[140]. Теорія павутиння адресована ситуацій, коли проходить час між зміною ціни, і пов'язані з цим змінами у масштабах виробництва. Можливо кілька варіантів: 1. Наклон кривою пропозиції той самий, як і нахил, кривою попиту.

Рис.3. Графіки паутинообразной моделі На рис. За - DD' показує ціни, якими реалізовувалися протягом періоду t1 різні кількості товарів; OO' показує кількість товару, продававшееся різноманітні цінами протягом періоду t1;DD' - крива, показує рух цін; OO' - крива, показує зміни у обсязі продукції. У періоді t1 пропонувалося кількість товару QQ1; по порівняно низькій ціні P1. Ця низька ціна стимулює виробництво періоді t2 порівняно невеликої кількості товару, котрій згодом відповідає ціна P2, вища, ніж P2. Ціна P2 спонукає більше товарів Q3, яким відповідає вже зібрано понад низька ціна P3. Цей процес повторюється від однієї періоду до іншого. Виробництво і проходять через стадії Q2P2Q3P3. Така ситуація характеризує випадок - рівновагу ніколи досягнуто. Відбуваються постійні коливання цін про ціну рівноваги (рис 4 а). 2. Наклон кривою пропозиції крутіше кривою попиту. Рис. 3 б показує, що у умовах становище стає дедалі нестабільним, ціна опускається настільки низьким, що виробництво припиняється або зростає. Відбуваються розширювані коливання цін: від однієї періоду до іншого ціни дедалі більше видаляються від ціни рівноваги (рис 4 б).


Рис.4. Графіки коливання цін про ціну рівноваги 3. Наклон кривою пропозиції менше нахилу кривою попиту. І тут, як показано на рис. 3 в, і обсяги виробництва, і дедалі більше наближаються до рівня рівноваги. Відбувається звужується коливання цін (рис 4 в). У конкурентної системі рівність попиту й пропозиції призводить до рівноваги усім ринках. І все-таки рівноважна ціна може змінюватися (точка рівноваги зміщується у той або ту бік). Деякі на ринкове рівновагу цін передбачити неможливо, вплив інших врахувати важко, оскільки тільки переміщають точку рівноваги, не порушуючи законів попиту й пропозиції. До останніх впливів належить, наприклад, оподаткування. Податок виступає однією з економічних важелів регулювання ринку. Смещая точку рівноважної ціни, податок не порушує законів попиту й пропозиції. Оподаткування прерогатива держави, використовує безліч різновидів прямих і непрямих податків. Наслідки оподаткування негативно позначаються як у споживачах, і на виробниках товарів. Ці наслідки виражаються у збільшенні ціни товару, з одного боку, й у зменшенні обсягів виробництва товарів – з іншого. Возросшая ціна, як відомо, викликає скорочення споживчого попиту, унаслідок чого неминуче скорочення обсягу продажу товарів, які потрапили під оподаткування. Виробники відреагують таку ситуацію однозначно: вони скоротять виробництво і помилкове уявлення ринку товарів, попит куди знизився. Порушення законів попиту й пропозиції цього не сталося, оскільки податок лише створив передумови для переміщення точки рівноваги попиту й пропозиції нового, вищого рівня. При оподаткуванні крива попиту не зміщується оскільки попит посутньо не змінився. Але точка ринкового рівноваги Є переміщається нового, вищого рівня внаслідок усунення вгору кривою пропозиції товарів. Рівновага попиту й пропозиції тепер перебуває точці Е1, а нова рівноважна ціна дорівнює Р1, оскільки продавець включає податок у ціну запропонованих на продаж товарів. Зниження обсягу продажу, що відбулося внаслідок підвищення ціни, викликало падіння обсяги виробництва товарів, оскільки з їхньою продажу знизилися.


  • http://www.odnoklassniki.ru/profile/530082488696 Sagittarius T

    очень хороший реферат )))

  • raimkulov

    А где рисунки?????????????