Ринкове рівновагу — реферат


3. Механізм відновлення ринкового рівноваги

Ринкове рівновагу досягається тільки недовго, оскільки постійно змінюються економічних чинників, від яких залежить попит. Причинами цих змін може бути, наприклад, зміна пін на чинники виробництва, впровадження нових технологій, зміни у доходах споживачів, зміна ціни взаємозамінні товари, зміни в смаках та моді. Під упливом цих змін попит постійно змінюються і учасники ринку доводиться безупинно адаптуватися до змін[141]. Изменяемыми величинами є попит, пропозицію, обсяг продажу і рівноваги. Провідним параметром ринкового регулювання є попит, оскільки пропозицію стежить за попитом. Однак зростання чи зниження попиту необов'язково викликають адекватне зміна пропозиції, оскільки останнє залежить від багатьох чинників, незалежних попиту. Ринковий механізм діє в такий спосіб, що будь-який порушення рівноваги тягне у себе його автоматичне відновлення. Проте інколи рівновагу порушується штучно або у результаті втручання, або внаслідок діяльності монополій, що у підтримці монопольно високі ціни. «Ціна статі» - встановлена мінімальна ціна, що обмежує подальше її зниження. «Ціна стелі», навпаки, обмежує підвищення цін. Ціни статі та стелі можуть бути державою, регулюючим ціноутворення над ринком. Наприклад, держава під час здійснення соціальної полі-тики може встановити максимальні ціни на всі окремі види продуктів (стелю цін), вище яких продавці немає права встановлювати свої ціни. Прикладом ціни статі може бути заборона торгівлю товарами за нижчими від їх собівартості. Можна зазначити численні випадки завищення ціни продовольчі товари, зокрема пшеницю і кукурудзу США, у вигляді надання субсидій фермерам про те, аби врятувати їхню відмінність від розорення та забезпечити їм достатній рівень життя. Проте за завищенні ціни утворюються надлишки непроданого товару. У Штатах Америки надлишки зернових скуповуються федеральним урядом рахунок коштів держбюджету й надалі експортуються. Інакше лише декларативне встановлення завищену ціну може дати цілком б жодного результату. З цінами стелі, регульованими державою, ми бачимо частіше. Приміром, у Росії ролі цін стелі так можна трактувати встановлювані обмеження на залізничні тарифи, вартість палива й електроенергії та т. п. Ціни стелі занижені проти рівноважної ціною і перешкоджають підвищенню ринкової ціни рівня рівноваги. Заниженные ціни зазвичай встановлюються внаслідок політики держави, спрямованої на «заморожування» цін, т. е. фіксування їх у певному рівні за тим, щоб призупинити інфляцію і перешкодити зниження життєвий рівень. Нестачу товарів, що виникає як наслідок заниження цін проти рівнем рівноваги, зазвичай розв'язують з допомогою рационирования попиту шляхом введення карткової системи чи інших систем нормованого розподілу. Чимало економістів - прибічники неоліберального напрями у економіці, т. е. прихильники нічим не обмеженої волі ринкових відносин, проти застосування цін статі та стелі, оскільки це порушує ринковий механізм. Вони вважають, що ринкове ціноутворення автоматично усуває надлишки і дефіцит. Поки ціни можуть вільно досягати свого рівня рівноваги, обсяг від попиту й обсяг пропозиції скасувати не можна[142]. Прихильники інших напрямів економічної науки, анітрохи не применшуючи ролі ринку та його законів, пропонують не чекати автоматичного регулювання попиту й пропозиції. Одні вважають, що треба регулювати попит у вигляді управління зайнятістю, кредитом та їх грошової масою (неокейнсианцы); інші рекомендують регулювати речення з допомогою змін у податковій політики і інвестиціях (прибічники економіки пропозиції). Так чи інакше, але фірми, котрі вступають у справа, повинні рахуватися з рівнем ціни, сформованим з урахуванням взаємодії попиту й пропозиції і, можливо, скоригованим через встановлення державою верхнього й нижнього (однієї чи обох) меж коливань. Розробляючи ринкову стратегію, фірма неспроможна істотно відхилитися від імені цієї рівня (якщо вона володіє значною частиною ринку, дає право стати монополістом) і за розрахунку можливої прибутку на основу калькуляції повинна закласти ринкову ціну. Розгляд законів попиту й пропозиції, і навіть принципу формування рівноважної ціни дозволяє: зробити такі висновки. 1. У ринковій економіці існує механізм, який би узгодження інтересів продавців і покупців на ринках: Фірми можуть розширювати й звужувати виробництво залежність від зміни попиту, інакше кажучи, вільні у виборі обсягу й структури випуску; Ціни гнучкі, змінюються під впливом попиту й пропозиції; Наявність конкуренції, без якої ринковий механізм попиту й пропозиції діяти нічого очікувати. 2. Коли ринку станеться якусь подію, яке порушить яке склалося рівновагу (наприклад, зміна смаків споживачів і відповідну зміну попиту), то: Фирмы-производители обов'язково зреагують зміну ринкових умов (наприклад, збільшення попиту призведе до зростання ціни цієї продукції, оскільки попит покаже виробникам, куди слід спрямувати свої зусилля); Розпочнеться процес пристосування у виробників і споживачів до нових умов, внаслідок сформуються нова ринкова ціна продажу та новий обсяги виробництва, відповідні нових умов.


  • http://www.odnoklassniki.ru/profile/530082488696 Sagittarius T

    очень хороший реферат )))

  • raimkulov

    А где рисунки?????????????