ДОГОВОРЫ ТА ЇХНІ МІСЦЕ У ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ — реферат

1.1. Поняття договору

Застосування на протязі вже кількох тисяч років пояснюється крім іншого тим, йдеться про гнучкою правової формі, у якому можуть наділятися різні характером суспільні відносини. Основне призначення договору зводиться регулювання у межах ікона поведінки людей шляхом свідчення про межі чиновного можливого і належного поведінки, так само як наслідки порушення відповідних вимог.

Свого часу щодо відносної значимості законом і договору були висловлені трикрапку зору. Прибічники «вольовий теорії» вважали, що договір як вольовий акт контрагентів - першоджерело, а закон лише заповнює чи обмежує їх волю. Ті, хтось уявляв теорію пріоритету закону, виходили речей, що договір має лише похідною чакона правовим ефектом. Нарешті, прибічники третьої, «емпіричну теорії» вважали, що воля сторін свідомо спрямована тільки певний економічний ефект; у своїй наслідки договору мисляться як такі величезні кошти щодо його здійснення, про які боку можуть мати і більше, справді часто вже не мають чіткого уявлення[57].

Регулююча роль договору зближує його до закону і нормативними актами. Умови договору від правової норми переважно двома принциповими особливостями. Перша пов'язані з походженням правил поведінки: договір висловлює волю сторін, а правової акт - волю який видав органу. Друга розрізняє межі дії те й інше правил поведінки: договір безпосередньо вміщує регулювання поведінки лише його сторін - тим, хто є сторонами, може створити права, але з обов'язки; до того ж час правової чи іншого нормативний акт породжує у принципі загальне всіх і кожного правило (будь-яке обмеження кола осіб, у яких поширюється нормативний акт, ним визначається). Відзначені дві речі відрізняють саме цивільно-правової договір. У договорі, у якому зазначені особливості відсутні, маю на увазі різні види публічно-правових договорів, - грань, що відділяє його від нормативного акта, стирається. І все-таки завжди у публічному договорі зрештою визначальне значення має воля сторін.

Договір служить ідеальної формою активності учасників громадянського обороту. Важливо підкреслити, що, попри зміну його соціально-економічного змісту, під час історії суспільства як така конструкція договору як породження юридичної техніки залишається у своїй основі дуже стійкою.

З часом разом із розвитком системи громадських відносин, опосредствуемых договорами, розширився склад можливих учасників: поруч із фізичними особами (громадянами) у цій ролі стали виступати колективні освіти, визнані самостійними суб'єктами громадянського права - юридичних осіб. Дедалі більше різноманітними ставали передбачені у законодавстві типи договорів, ускладнювалися комбінації елементів, використовуваних при конструюванні договірного правовідносини, та інших. А договори залишаються договорами.Завантажити реферат "ДОГОВОРЫ ТА ЇХНІ МІСЦЕ У ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ" DOC | TXT

Робота опублікована donref. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.