Правовий статус кредитних організацій Російської Федерації — реферат


Зміст:

Запровадження 3

Глава 1. Особливості правового статусу кредитних організацій 6

1.1. Обще-правовая характеристика кредитних організацій 6

1.2. Особливості реєстрацію ЗМІ й ліквідації кредитних організацій 15

1.3. Державне регулювання і нагляд над діяльністю кредитних організацій 27

Глава 2. Правові форми кредитних організацій 46

2.1. Правова характеристика банківських кредитних організацій 46

2.2. Правова характеристика небанківських кредитних організацій 54

Укладання 74

Библиографический список 78

Список скорочень 83

Запровадження

Кредитні організації займають важливе місце у економічної системі кожної держави, побудованого з урахуванням принципів ринкової економіки.

Основні функції кредитних організацій такі:

А) забезпечення потреби суб'єктів господарювання у грошових засобах (шляхом надання ресурсів);

Б) створення умов заощадження та накопичення грошових грошових ресурсів населення (із допомогою залучення коштів у вклади, які у своє чергу є ресурсами на кредитування);

У) здійснення переміщення коштів (шляхом надання кредитними організаціями розрахункових послуг). Названі організації, крім зазначених основних, виконують й інші завдання: проводять на фондових ринках операції, що забезпечують довгострокові інвестиції; виконують валютні операції, і ін.

Сфера діяльності кредитних організацій свідчить у тому, що вона вступає у взаємодію Космосу з різноманітними суб'єктами економічних відносин, чіпаючи у своїй майнові інтереси своїх контрагентів. У банківській діяльності, як у жодній іншій, поєднуються економічні потреби товариства і найбільш кредитної організації, пов'язані із отриманням максимальних доходів.

Підприємницька діяльність (т. е. спрямовану одержання прибутку) завжди носить ризикований характері і вимагає адекватного правовим регулюванням. Особливо що це стосується банківської сфери, оскільки, як зазначалося, тут повинно поєднуватися два протилежних інтересу, неминучими підвищує ризик. На його зниження використовують різні способи: встановлюються правила здійснення розрахунків, вимоги до засновників кредитної організації та її керівному персоналу, визначається система рефінансування кредитних організацій корисною і ін.Завантажити реферат "Правовий статус кредитних організацій Російської Федерації" DOC | TXT

Робота опублікована donref. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.