Юридична відповідальність в сучасному праві — реферат

Зміст:

Запровадження 3

Глава 1. Юридична відповідальність в сучасному праві 6

1.1. Співвідношення соціальної і з юридичної відповідальності 6

1.2 Принципи юридичну відповідальність 11

1.3 Види юридичну відповідальність 16

Глава 2. Правонарушение як юридичну відповідальність 24

2.1. Ознаки правопорушення 24

2.2.Состав правопорушення 28

Укладання 32

Список використовуваних джерел постачання та літератури 34

Запровадження

Юридична відповідальність — це міра правового примусу за правопорушення, передбачена санкци їй порушеною норми і застосовуваний до правопорушникові компетентним державним органом чи посадовцем у належному процессуально-правовом порядку.

Юридична відповідальність є невигідним для правопорушника правовим наслідком його протиправно го діяння (дії чи бездіяльності). Вона носить принудитель но-правовой характер, визначається відповідними компе тентными суб'єктами правозастосування й у необхідних слу чаях здійснюється за допомогою коштів державного примусу.

Залучення особи до юридичну відповідальність і опре розподіл заходи юридичну відповідальність є активні правові дії з реалізації санкції порушений іншої норми. У процесі такого реалізації абстрактно-всеобщие становища санкції конкретизуються і індивідуалізуються як певної межі юридичну відповідальність конк ретного особи за конкретне правопорушення.

Усе це процес реалізації санкції порушеною норми та визначенням конкретної заходи юридичну відповідальність протікає (і має протікати) у вигляді відповідного правовідносини, що носить правовосстановительный характер. Крім потерпілої сторони, і правопорушника, необхідним учасником такого правовосстановительного (разом із тим — правоприменительного) правовідносини явля ется відповідний компетентний державний орган (чи посадова особа) — правомочне суб'єкт правозастосовчої діяльності. У цьому усі взаємовідносини поміж усіма суб'єктами правоохоронного правовідносини (як між потерпілим і правопорушником, і з-поміж них і суб'єктом правозастосування) із залученням тієї чи іншої особи до юридичну відповідальність й визначення конкрет іншої заходи такий відповідальності носять правової характері і підпорядковуються общеправовым вимогам реалізації права у конкретних правовідносинах.Завантажити реферат "Юридична відповідальність в сучасному праві" DOC | TXT

Робота опублікована donref. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.