Типи педагогічної спрямованості — реферат


Зміст

Запровадження 3

1.Определение сутності та структури педагогічної спрямованості особистості 5

2.Подходы до типології педагогічної спрямованості 13

Укладання 19

Список літератури 21

Запровадження

У Конвенції ЮНЕСКО підкреслюється, що вчитель, викладач — особлива професія [2]. Специфичными нею є вимоги до викладача як до постаті (широта поглядів, інтерес і готовність для інновацій, почуття відповідальності, контактність, психологічна стійкість); як до спеціаліста (наявність спеціального вищої освіти, глибокі знання з навчання); як до професіоналу у природничо-технічній освіті (володіння методами, технологіями, технічними засобами навчання); як до вихователю, що формує духовний образ особи і громадянина. Отже визначається актуальність обраної теми роботи.

Цілісність особистості передбачає її структурне єдність, присутність тих системних властивостей, які об'єднують й інші і є підставою її цілісності. У структурі особистості вчителя така роль відводиться профессионально-педагогической спрямованості, яка, на думку У. А. Сластенина, є каркасом, який зміцнює і об'єднує все основні професійно значимі властивості особистості педагога.

У визначенні суті Доповнень і структури педагогічної спрямованості слід виділити декілька підходів. М. У. Кузьміна, Р. А. Томилова, З. А. Зимичева розуміють педагогічну спрямованість як эмоционально-ценностное ставлення до професії вчителя, схильність займатися видами діяльності, що втілюють специфіку даної професії. А. І. Щербаков, У. А. Сластенин, Ф. М. Гоноболин, А. А. Леонтьєв, А. А. Бодалев визначають педагогічну спрямованість як професійно значиме якість особистості вчителя, або компонент педагогічних здібностей. Ю. М. Кулюткин, Р. З. Сухобская, З. Г.Вершловский представляють педагогічну спрямованість як рефлексивне управління учителем діяльністю учнів [Чернов Д. Ю.].

Мета цієї роботи – охарактеризувати типи педагогічної спрямованості. Досягнення мети ставляться і вирішуються такі:

Визначити суть і стала структуру педагогічної спрямованості особистості;

Розглянути підходи до типології педагогічної спрямованості.

1.Определение сутності та структури педагогічної спрямованості особистості  • Елена

    хорошо!