Типи педагогічної спрямованості — реферат

У вітчизняних общепсихологических теоріях особистості спрямованість постає як якість, що б психологічний склад особистості. У різних концепціях ця характеристика розкривається по-різному: «основна життєва спрямованість» (Б. Р. Ананьєв), «смыслообразующий мотив» (А. М. Леонтьєв), «динамічна організація сутнісних сил людини» (А. З. Прангишвили), «динамічна тенденція» (З. Л. Рубінштейн). Дальнейшей розробці проблеми спрямованості приділили багато уваги Л. І. Божович, А. А. Бодалев. М. Д. Левитов, У. А. Отрут та інших. У цих роботах спрямованість сприймається як специфічним чином організована ієрархічна система у межах мотиваційної сфери особи і, в водночас, як основна детермінанта діяльності. У. П. Бездухов, спираючись на становища У. М. М'ясищева, співвідносить поняття «спрямованості особистості» і «спрямованість діяльності особистості» як ідентичні, які мають однакову значеннєву навантаження [12].

Спрямованість особистості поводиться у різноманітних галузях діяльності, зокрема й у професійної діяльності. Є. А. Климовым професійна діяльність вчителя задається її об'єктом (людина) і предметом (розвиток, виховання, навчання людини), який визначає объектно-предметное зміст педагогічної спрямованості вчителя [12

У вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях на проблеми педагогічної спрямованості роботи ведуться в кількох напрямах: визначення її сутності та структури, вивчення етапів, умов і особливості її становлення, аналіз шляхи й кошти формування педагогічної спрямованості вчителя.

Однією з основних професійно значимих якостей особистості педагога є його «особистісна спрямованість». Відповідно до М. У. Кузьминой, особистісна спрямованість одна із найважливіших піддається досягнення вершини в профессионально-педагогической діяльності [3].

Психологічні дослідження з проблемам педагогічної спрямованості ведуться в кількох напрямах:

Визначення її суті Доповнень і структури;

Вивчення особливостей її походження;

Дослідження етапів і умов становлення спрямованості;

Аналіз гніву й коштів формування педагогічної спрямованості.

Д. Ю. Чернов у своїй диссертационном дослідженні виділяє три напрями, що визначають сутність педагогічної спрямованості [12]:

Эмоционально-ценностное ставлення до професії вчителя, схильність займатися видами діяльності, що втілюють специфіку даної професії (Маркова А. До., 1993; Кузьміна М. У., 1990; Коломинский Я. Л.; Томилова Р. А.; Зимичева З. Проте й ін.);

Профессионально-значимое якість особистості вчителя, або компонент педагогічних здібностей (Ф. М. Гоноболин; А. І. Щербаков; У. А. Сластенин; А. М. Леонтьєв; А. А. Бодалев; У. П. Симонов та інших.);  • Елена

    хорошо!