Удосконалення стратегію розвитку — реферат

Запровадження

У разі жорсткої конкурентної боротьби, і у ситуації фірми повинні як концентруватимуть свою увагу на внутрішньому станом справ, а й розробляти довгострокову стратегію поведінки, яка б їм встигати за змінами, що відбуваються у тому оточенні. У минулому багато фірм могли успішно функціонувати, зважаючи здебільшого щоденну роботу, на внутрішніх проблем, пов'язані на підвищення ефективність використання ресурсів у поточної діяльності. Сьогодні ж, хоча й знімається завдання раціонального використання потенціалу до поточної діяльності, дуже важливо стає здійснення такого управління, що забезпечує адаптацію фірми до швидко мінливих умов ведення бізнесу. Прискорення змін - у навколишньому середовищі, поява нових запитів і журналістам зміну позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу, поява нових несподіваних можливостей бізнесу, відкритих досягненнями науку й техніки, розвиток інформаційних мереж, роблять можливим блискавичне поширення та отримання інформації, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, і навіть низку інших причин сприяли різкого зростанню значення стратегічного управління

Немає стратегії, єдиної всім компаній, як і, як і немає єдиного універсального стратегічного управління. Кожна фірма унікальна свого роду, тому й процес вироблення стратегії кожної фірми унікальний, оскільки вона від позиції фірми над ринком, динаміки його розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик її товару чи які надають нею послуг, стану економіки, культурної середовища проживання і ще багато чинників. У той самий час є певні основоположні моменти державної, що дозволяють казати про деяких узагальнених принципах вироблення стратегії поведінки й здійснення стратегічного управління /1/.

Однією із ключових складових стратегічного управління стратегія. Вибір стратегії та її реалізація становлять основну частину змісту діяльності з стратегічному управлінню. У стратегічному управлінні стратегія сприймається як довгострокове якісно певний напрям розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форм її діяльність, системи взаємовідносин всередині організації, і навіть позиції організації у навколишньому середовищі. Якщо мети організації визначають чи до чому прагне організація, що вона хоче внаслідок своєї діяльності, то стратегія відповідає питанням, як саме, з допомогою яких дій організація зуміє досягти своєї мети за умов мінливого і конкурентного оточення.