Аналіз фінансових результатів ТОВ «Пікаділлі» — реферат

Зміст

Запровадження 3

I. Теоретичні аспекти обліку, і аналізу доходів населення і податкових зобов'язань 7

1.1. Особливості формування доходів населення і процеси їх урахування 7

1.2. Загальні засади з податку прибуток 15

1.3. Оцінка процедур проведення аналізу доходів організації 22

2. Облік розрахунків за податком з прибутку у власність ТОВ «Пікаділлі» 24

2.1. Особливості облікової політики ТОВ «Пікаділлі» 24

2.2. Облік доходів ТОВ «Пікаділлі» 28

2.3. Особливості відображення розрахункових операцій із податком з прибутку в обліку підприємства 47

3. Аналіз фінансових результатів ТОВ «Пікаділлі» 55

3.2. Аналіз структури та динаміки доходів підприємства 55

3.2. Розрахунок прибутку підприємства міста і аналіз оподаткування 57

3.3. Резерви збільшення прибутку 66

Укладання 71

Список використаних джерел 76

Додатка 79

Запровадження

Однією з основних вимог успішного функционирова ния організацій умовах ринкової економіки є беззбитковість господарської та іншої, відшкодування витрат власними до ходами й забезпечення у певних розмірах прибутковості, рентабельності господарювання.

Основними показниками, котрі характеризують фінансові результати господарську діяльність організації, є доходи і прибутки. Прибуток займає одна з центральних місць у загальну систему вартісних показників і важелів керування эконо микой. вона є мірилом оцінки діяльності предпри ятия, джерелом його розвитку, самофінансування, матері ального заохочення праці працівників, виступає джерелом поповнення державного устрою і місцевих бюдже тов. Отже, прибуток — це основний багатозначний оціночний показник результатів роботи підприємства у умовах ринкового механізму господарювання.Завантажити реферат "Аналіз фінансових результатів ТОВ «Пікаділлі»" DOC | TXT

Робота опублікована milllit. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.