Методика розробки внутрішньофірмових стандартів аудиторської організацією — реферат

2.1. Значення внутрішньофірмових стандартів для аудиторської організації.

Підвищення якості аудиторську діяльність - важливе завдання аудиту на найближчу перспективу. Однією з основних шляхів її є розробка внутрішніх методик аудиту, робочої документації, т. е. внутрішньофірмових стандартів. При формуванні системи внутрішніх правил, аудиторські організації користуються відносної свободою, оскільки це у значною мірою завдання самої організації. Зокрема, кожна аудиторська організація вправі самостійно класифікувати своїх внутрішніх стандарти. Розробкою внутрішньофірмових стандартів можуть займатися лише висококваліфіковані фахівці. Цей процес відбувається є досить трудомістким. Його можна охарактеризувати як науково - дослідницькі пошуки, дають теоретичну і практичне підгрунтя для ведення аудиторську діяльність досить високому рівні. При самостійної розробці фірмою таких внутрішніх документів суміщення провідними фахівцями поточної аудиторську діяльність й дослідних пошуків є досить проблематичним. Тож у аудиторської фірмі передбачена спеціальна посаду працівника - методолога, що займається розробкою внутрішньофірмових стандартів. Внутрішні стандарти можуть забезпечувати додаткові підстави врегулювання професійних суперечок, що можливо співробітників та податковою адміністрацією аудиторської фірми, аудиторами і клієнтами, аудиторами і контролюючих органів. Внутрішні правила визначають єдині вимоги порядок проведення аудиту й його якості, створюють за її дотриманні додатковий рівень гарантії результатів аудиторської перевірки. До них можуть ставитися прийняті рішення та затверджені організації інструкції, методичні розробки, посібники та інших документів, котрі розкривають внутрішні підходи фірми для реалізації аудиту.

Застосування внутрішньофірмових стандартів дозволяє аудиторської організації:

- точно вимог діючих аудиторських правил (стандартів);

- знизити трудомісткість аудиторських перевірок на окремі ділянки перевірки, повністю розроблених як робочих таблиць і вимагають але їхні заповнення за представленими до перевірки первинним документам;

- використовувати з залученням асистентів аудиторів – забезпечувати їхню методикою роботи;

- підвищити якість аудиторську діяльність;

- збільшити обсяг виконуваних аудиторських робіт;

- змінити структуру аудиторської фірми;

- зробити технологію організації аудиту більш і раціональної.

Отже, застосування фірмою внутрішніх методик є основою її подальшого професійного зростання, підвищення рейтингу та конкурентоспроможності над ринком аудиторських послуг.

2.2. Розробка аудиторської організацією внутрішньофірмових стандартів.Завантажити реферат "Методика розробки внутрішньофірмових стандартів аудиторської організацією" DOC | TXT

Робота опублікована milllit. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.