УЧЕТ І АУДИТ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ — реферат

Зміст


Запровадження

Глава 1 Теоретичні основи коштів

1.1 Історичний походження коштів

1.2 Функції грошей

1.3 Види від грошей і форми грошового звернення

Глава 2 Організація обліку коштів з прикладу ТОВ «СМПО

«Російська полювання»

Облік і документальне оформлення касових операцій

Облік і документальне оформлення розрахунків із підзвітними особами

Облік і документальне оформлення коштів на розрахункових рахунках банку

Облік і документальне оформлення коштів інших рахунках банку

Глава 3 Аудиторська перевірка руху коштів з прикладу ТОВ «СМПО «Російська полювання»

3.1 Методика проведення аудиторської перевірки

3.2 Перевірка руху коштів

Укладання

Список використаних джерел

Додатка

3

7

7

8

11

16

16

32

34

57

68

68

72

86

89

92


Запровадження

У процесі господарську діяльність підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані вони кошти, сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності й надані послуги; з покупцями за куплені ними товари, з кредитними установами з позик та інших фінансовим операціям; з бюджетом і податковими органами по різноманітних платежах, коїться з іншими організаціями та особами з різних господарським операціям.

Тому, важливого значення добробуту підприємств має своєчасність грошових розрахунків, старанно поставлений облік кредитних і розрахункових операцій.

Цим й займається бухгалтерський облік коштів, метою якого є контролю над дотриманням касової і розрахункової дисципліни, правильністю і ефективністю використання коштів і кредитів, забезпечення схоронності готівки й аналізу документів у банку. У разі ринкової економіки бухгалтер повинен виходити із принципу, що вміле використання від грошей і коштів саме собою може приносити підприємству додатковий прибуток. Тому слід постійно думати скоріш про раціональному вкладанні тимчасово вільних коштів щоб одержати прибутку (в депозити банків, акції та облігації сторонніх підприємств, інвестиційні фонди).

Актуальність і значимість цих запитань і вплинули вплинув на вибір мною цієї теми.