Сутність підприємництва та її соціально-економічна роль — реферат

Зміст

З.

Запровадження 3

Глава 1. Сутність підприємництва 4

1.1. Поняття підприємництва 4

1.2. Види і форми підприємництва 6

1.3. Функції і характеристики підприємництва 10

Глава 2. Підприємницька функція

Економічного розвитку Росії 14

2.1. Фундаментальна роль підприємництва

У Росії 14

2.2. Роль підприємництва поліпшенні

Финансово-экономического становища Росії 16

2.3. Формування підприємницької структури

Економічного розвитку Росії

19

Глава 3. Державна підтримка підприємництва

І його вдосконалення 22

3.1. Напрями і форми державної

Підтримки підприємництва 22

3.2. Удосконалення державної політики

Підтримки підприємництва

28

Укладання 32

Список літератури 34

Додаток 36

Запровадження

Підприємництво є невід'ємний елемент ринкової економіки. У період панування радянської системи господарювання підприємництво показував вісь росіянам що з суто капіталістичної формою господарювання, він сприймалася як торгу шеская діяльність, не приличествующая чесним людей і джерело якої в про мане, на присвоєння ре зультатов чужої праці.

Знадобилися роки економічних реформ у Росії, практичного початку ринкових методів хозяйствова ния, безстороннього вивчення досвіду розвинених в экономи ческом відношенні країн, аби зрозуміти, що — цю складну справу, а бізнесмени – бізнесмени. Поступово в росій ський бізнес втягується дедалі більше громадян, при спілкуються його й діти. Над підприємництвом большє нє висить печатку чогось поганого, заборонного. Понад те, підприємництво дедалі більше приваблює як як тимчасове ув лікування, бо як постійне заняття, як робота, як вид де ятельности, як засіб отримання доходів.

Ринкова економіка – це, передусім економіка сво бодного підприємництва, тобто широкого распростра нения бізнесу. Тому просування Росії до ринкових формам і методам господарювання неминуче пов'язані з уве личением масштабів залучення людей бізнес. Продук тивный бізнес, який би повніше удовлетворе ние потреб, запитів людини, суспільно корисний, сприяє збільшення кількості і розмаїття товарів та послуг.

Не претендуючи протягом усього повноту дослідження розвитку вітчизняного підприємництва, автором справжньої роботи ставиться скромнішу завдання – показати розвиток виробництва і стан підприємництва сучасної Росії, його соціально-економічну роль, тому що ці знання може допомогти нам через переосмислення минулого зрозуміти сьогоднішнє життя можливо уникнути деяких помилок.

Глава 1. Сутність підприємництва

1.1. Поняття підприємництва

Бізнес (підприємництво) часто визначають як діяльність, спрямовану на одержання прибутку.Завантажити реферат "Сутність підприємництва та її соціально-економічна роль" DOC | TXT

Робота опублікована milllit. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.