Роль і значення обліку, і аудиту надходження основних засобів щодо підвищення ефективності виробництва — реферат

Зміст

Запровадження 3

Глава 1 рОЛЬ І Значення обліку, і аудиту надходження основних засобів щодо підвищення ефективності виробництва 7

1.1 Сутність, класифікація і - оцінка основних засобів 7

1.2 Переоцінка основних засобів і його значення визначення відновлювальної вартості 17

1.3 Роль, значення і завдання бухгалтерського обліку, і аудиту надходження основних засобів 23

Глава 2 Організація бухгалтерського обліку надходження основних засобів 26

2.1 Документальне оформлення надходження основних засобів 26

2.2 Синтетичний облік надходження основних засобів 32

2.3 Облік надходження основних засобів по міжнародних стандартів 64

Глава 3 Аудит надходження основних засобів 73

3.1 Інформаційна базу й аудиторська перевірка наявності і збереження основних засобів 73

3.2 Порядок проведення аудиту надходження основних засобів 80

Укладання 85

Список використаної літератури 88

Додатка 91

Запровадження

У разі переходу країни, до ринкової економіки гостро постає проблема підвищення ефективності виробництва на промислових підприємствах. Передусім пов'язана з підвищенням ефективність використання всіх виробничих ресурсів підприємства, зокрема і основних фондів (коштів).

Справді кошти підприємства є з елементів його внеоборотных актинов, що становлять сукупність материально-вещественных цінностей, використовуваних як коштів праці та які у натуральному вигляді протягом багато часу як у сфері матеріального виробництва, і невиробничій сфері.

У разі ринкової економіки наявність в підприємства достатньої кількості основних фондів є, необхідною передумовою для нормального функціонування, тому що від його розміри, технічного гніву й ефективність використання залежить обсяг промислового виробництва (робіт, послуг), собівартість їх і якість, і навіть рівень інших техніко-економічних показників.

Наслідком вищевказаного є зростання значимості бухгалтерського обліку, і проведення аудиту надходження основних засобів. Тож у цій дипломної роботі зроблено спробу розробити цієї теми.

Метою справжньої дипломної роботи є підставою вивчення діючої практики бухгалтерського обліку, і аудиту надходження основних засобів з прикладу суспільства з обмеженою відповідальністю «Рось» за 2000-2001 року.

Відповідно до мети може роботі поставлені такі:Завантажити реферат "Роль і значення обліку, і аудиту надходження основних засобів щодо підвищення ефективності виробництва" DOC | TXT

Робота опублікована megaref. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.