Банківський вексель — реферат


Зміст

Запровадження 3

Глава 1. Поняття, види й класифікація банківських векселів 9

1.1 Поняття, утримання і види векселів 9

1.2 Схеми обігу євро і використання простого векселі (соло) і переказного векселі (тратти) 16

Глава 2. Функціонування ринку банківських векселів і передачі векселі 23

2.1 Функціонування ринку банківських векселів Російській Федерації 23

2.2 Передача векселі (індосамент) 27

Глава 3. Банківські операції з допомогою векселів 32

3.1 Учёт векселів 32

3.2 Вексельні кредити 35

3.3 Позички зі спеціального ссудному рахунку, забезпеченому векселем 37

3.4 Инкассирование векселів 38

3.5 Домициляция векселів 40

3.6 Форфетирование 41

Глава 4. Вексельное звернення з прикладу Ощадбанку Росії 50

4.1 Порядок отримання банківського векселі 50

4.2 Исчисление доходу за векселями 53

4.3 Оплата векселі 56

4.4 Порядок взаиморасчётов між банками і еквівалентний обмін векселів 59

4.5 Вексельні кредити і свій відбиток у бухгалтерському обліку сум нарахованих відсотків з векселях 62

Укладання 65

Література 70

Додатка 73

Запровадження

Вексель, як інструмент кредитно-розрахункових відносин послужив результатом багатовікового розвитку товарно-грошового господарства. Виникнення векселі належить до античності. У Стародавню Грецію з'явився у зв'язку з необхідністю переказування грошей із однієї місцевості до іншої, і навіть під час обміну монет, мають ходіння лише у місцевості, на волюту іншої іноземної держави. Це викликало безліч труднощів: ризик бути пограбованим, заборона вивезення монет межі стани, де їх карбувалися, та й суто фізичні труднощі переходу через громіздкість монет.

Виходом з такого становища з'явилася угода, що з перекладом і обміном грошей немає та перебувала у внесенні певному особі суми щодо одного місці з зобов'язанням останнього сплатити таку суму іншому місці монетою, має ходіння там, т. е. вексельної угоди (від англійського Wechel - обмінювати, змінювати).