Місце господарського ведення та оперативної управління у системі речових прав — реферат


CОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

Глава 1. Правова природа інститутів господарського ведення і

Оперативного управління у системі речових прав 9

1.1. Хозяйственное ведення і оперативне управління як

Вещно-правовые форми організації управління майном

Собственника 9

1.2. Спеціальна правоздатність суб'єктів права господарського

Ведения та оперативної управління 11

1.3. Порівняльна характеристика господарського ведення і

Оперативного управління у системі довірчого управління

Майном 21

Глава 2. Зміст права господарського ведення і право

Оперативного управління 30

2.1. Соціально-економічна сутність інституту

господарського ведення та оперативної управління 31

2.2. Класифікація речових прав по правомочиям суб'єктів 36

2.3. Правова регламентація права відокремлення власного

майна 56

2.4. Способи придбання і припинення прав на майно

Унитарным підприємством, і установою 59

Укладання 64

Список літератури 66

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині речові права у центрі уваги вітчизняної науки громадянського права. Чим ближче до ту чи іншу речове право до стрижню системи речових прав - праву власності, тим більшої стає його роль. Значення речового права як частноправового кошти регулювання громадських відносин зростає за умови, що законодавець предназначил його не на формування цивілізованої ринкової економіки, але й опосередкування відносин щодо забезпечення і захист суспільно корисних інтересів, зокрема для реалізації права державної влади і муніципальної власності. Такі - право господарського ведення право оперативно керувати - речові права, покликані служити правовим механізмом управління майном власника, не ставить за мету максимального одержання прибутку у ролі єдиної і першорядною.

Право господарського ведення право оперативно керувати неодноразово були предметом пильної уваги дослідників. Проте, специфіка відносини держави до ступеня свободи регулювання громадянського обороту на конкретному історичному відрізку часу, обсяг правомочий, включених в право господарського ведення право оперативно керувати в конкретний період, часто відсували другого план їх призначення, не відбивали їх правову суть і стала певної єдності одного, і навіть права власності. Названі два речових права внаслідок нерідко іменуються "обмеженими вещными правами" отже виявляються ближчі один до сервитутам і знаним правам землекористування (праву постійного (безстрокового) користування, праву довічного наследуемого володіння), ніж праву власності. У цьому слід з відповіддю, об'єднує чи право господарського ведення право оперативно керувати з правом власності тільки те, перші похідні від другого, або існують інших характеристик цих прав, дозволяють виявити суттєві і внутрішньо властиві їм та права власності загальні властивості.Завантажити реферат "Місце господарського ведення та оперативної управління у системі речових прав" DOC | TXT

Робота опублікована alirefmen. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.