Англійська лексика — реферат

ПЛАН

Запровадження

Особливості мовних одиниць із національно-культурної семантикою.

Збагачення словникового складу мови

Укладання

Список використаної літератури.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Предметом лексикології є лексика (словниковий склад) одного чи іншого конкретного мови, чи групи мов. Отже, і предметом англійської лекси кологии є лексика_английского мови – в усьому її своєрідності.

Отже, лексика мови є совокуп ность всіх слів, які входять у його склад, сукупність багатьох окремих одиниць (слів і еквівалентних їм словосполучень), з кото рых кожна у тій чи іншій ступеня індивідуальна, непо вторима і варта особливої вни манія.

У найбагатших його словникових запасах будь-якої мови втілені процеси та результати пізнавальної дея тельности людини, відбито розвиток культури, мистецтва. Явля ясь основним засобом лексичній системи, слова власними силами, й у поєднанні друг з одним передають з покоління до покоління накопичені трудові навички, поняття, культурно-історичні цінності. І це слугує однією з найважливіших умов существова ния особи у суспільстві, дозволяє постійно удосконалювати виробництво є основою життя суспільства, розвивати науку і лантух туру, освіти тощо. буд.

По лінгвістичної природі слово — складна, многомер ная, різнопланова одиниця мови. Вже за першу спробу ана литически осмислити слово стає зрозуміло властивий йому дихотомизм (грецьк. dicha – частини + tome – перетин), легко вычленяемая споконвічна двостороння сутність: з одного боку – матеріальне звукове оформлення, з іншого – однаково поні маемый носіями мови, суспільно закріплений по слову сенс (т. е. відбиток шляхом мовного позначення, називання тієї чи іншої предмета, явища, якості тощо. буд. позамовною ре альной дійсності).

Проте визначати слово лише як мовної елемент, перебуваючи щий з низки звуків, що пропагують ту чи іншу поняття – отже ізолювати його не від системи мови загалом.

У сучасному лексикології російської досить моти вированным представляється стисле визначення, запропоноване Д. М. Шмелевым: «Слово – це одиниця найменування, що характеризується цельнооформленностью (фонетичної і граматичної) і идиомавтичностью» (5, 55).

1. Особливості мовних одиниць

З національно-культурної семантикою