Підприємницький право — реферат

Оглавление

1. Компетенція органів державного фінансового контролю у сфері стандартизації та сертифікації 3

2. Державна і громадська захист прав споживачів 10

Завдання 14

Список використаних джерел постачання та літератури 17

1. Компетенція органів державного фінансового контролю у сфері стандартизації та сертифікації

Законодавство у сфері метрології має сприяти економічному та соціальному розвиткові країни шляхом захисту від негативних наслідків недостовірних результатів вимірів.

Точні й об'єктивні виміру є обов'язковою умовою забезпечення ефективності виробництва, проведення наукових досліджень про зі створення нових видів продукції і на нових технологій, розробки та випуску високоякісної продукції.

Задля більшої єдності вимірів слід висловлювати результати до стандартних одиницях. З іншого боку, мусить бути точно відома похибка виконаних вимірів. Досягнення необхідної точності похибка вимірів має перевершувати гранично допустимих значень.

Єдність вимірів – стан вимірів, у якому їх результати виражені в узаконених одиницях величин і похибки вимірів не за узаконені кордону із заданої ймовірністю[203].

Забезпечення єдності до Російської Федерації досягається такими способами. По-перше, до застосування допускаються лише узаконені одиниці величин Міжнародної системи одиниць, прийнятої Генеральною конференцією по заходам і вагам. Найменування, позначення і правил написання одиниць величин, і навіть правила їх застосування біля РФ встановлює Уряд РФ. По-друге, як вихідних на відтворення і збереження одиниць величин з метою передачі розмірів усім засобам вимірів даних величин використовують державні еталони, визнані рішенням уповноваженого те що державний орган як вихідних біля Російської Федерації.

Діяльність щодо забезпечення єдності вимірів (ОЕИ) ввозяться відповідність до:

Конституцією РФ (ст. 71р)[204];

Законом РФ «Про забезпечення єдності вимірів»;

Постановою Уряди РФ від 12.02.94 №100

«Про організацію робіт з стандартизації, забезпечення єдності вимірів, сертифікації продукції та послуг»;

ГОСТ Р 8.000-2000 «Державну систему забезпечення єдиних вимірів. Основні становища»[205].

Закон РФ «Про забезпечення єдності вимірів» (1993 р.) регулює відносини державні органи управління Російської Федерації з юридичними і фізичними особами з питань виготовлення, випуску, експлуатації, ремонту, продаж і імпорту коштів вимірів і право на захист правий і законних інтересів громадян, встановленого правопорядку і економіки Російської Федерації від негативних наслідків недостовірних результатів вимірів.