ТП Роботодавець — реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

ГЛАВА I СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА ПРАВОВОЇ СТАТУСУ РАБОТОДАТЕЛЯ 5

§1 Роботодавець як суб'єкт трудового права 5

§2 Правосубъектность роботодавця 11

ГЛАВА II ПРАВА І ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 20

§1 Права роботодавця 20

§2 Обов'язки роботодавця 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 30

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність теми дослідження у тому, що серед заходів, вкладених у рішення найважливіших соціально-економічних завдань, викликаних необхідністю значного розвитку рівня виробництва, створення умов підвищення їх конкурентоздатності російських підприємств, як наслідок у перших двох чинників, - зростання матеріального добробуту громадян, є вдосконалення правовим регулюванням відносин, виникають у сфері виробничої діяльності. Однією з важливих напрямів такого регулювання є чітка регламентація правового статусу роботодавців, що організують професійну діяльність працівників з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку трудових відносин.

Відносини, що у виробничої діяльності, дуже різні. Їх комплексне регулювання здійснюється нормами громадянського, трудового, адміністративного, підприємницького, податкового права, і навіть нормами деяких інших галузей. Проте значна частина їх пов'язані з соціально-трудовими відносинами, які виникають між працівниками і роботодавцями у процесі праці, у своїй основна роль організації праці належить саме роботодавцям. Тому питання правовий статус роботодавців як суб'єктів трудового права постійно привертає мою увагу ученых-трудовиков.

Вищевикладені причини у сукупності дозволяють вважати тему справжнього дослідження досить актуальною.

Предметом дослідження є закони та інші нормативні правові акти, які регламентують становище окремих суб'єктів, які можуть в ролі роботодавців.

Об'єкт дослідження становлять правовідносини трудового статусу роботодавця.

Основна мета дослідження залежить від дослідженні правового статусу роботодавця.

Досягнення цього було поставлені і реалізовані такі:

- проаналізувати роботодавця як суб'єкта трудового права;

- розкрити правосуб'єктність роботодавця;

- розглянути права роботодавця;

- показати обов'язки роботодавця.

Автором використані загальні (аналіз політики та синтез, абстрагування і узагальнення, комплексний підхід) й потужні приватні (порівняльне правознавство, історико-правової, логічний аналізи) методи дослідження.