Особливості російського менеджменту — реферат

Російські менеджери повинні як вивчати науку і практику менеджменту, а й знати суть західної та східних культур (Росія є євро-азійську країною). Без цього неможливо удосконалювати власний стиль керівництва, підвищувати імідж, створити умови підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Об'єкт дослідження - ВАТ «ЧТПЗ».

Предмет роботи – характеристика російського менеджменту.

Мета роботи – проаналізувати особливості російського менеджменту.

Завдання дослідження:

- розглянути еволюцію розвитку менеджменту у Росії;

- уявити основні риси російського менеджменту;

- проаналізувати проблеми менеджменту у Росії;

- проаналізувати управління з прикладу ВАТ «ЧТПЗ»;

- виявити наявні проблеми менеджменту ВАТ «ЧТПЗ» і запропонувати шляхи їхнього розв'язання.

Глава 1. Особливості російського менеджменту: теоретичний аспект

1.1. Історичний розвиток російського менеджменту

Управління у Росії розвивалося віддавна.

Активізація розвитку поглядів управління Росією відзначається з XVI в., коли бурхливий процес ліквідації феодальної роздробленості об'єднання ринків у єдиний національний ринок. Причому разом із посиленням центральної влади розвиток управління відбувалося передусім «згори донизу». Цим Росія відрізняється від країн Європи і сподівалися США, де вона йшло «знизу вгору».

Реформи Петра I торкалися багато напрями життя як у рівні, і лише на рівні господарських організацій корисною і пов'язувалися зі становленням великої промисловості, розвитком дрібного ремісничого виробництва, сільського господарства, фінансової систем, зовнішньою і внутрішньою торгівлі.

Ідеї вдосконалення управління висловлювали у своїх працях в XVIII в. І. Т. Посошков, A. П. Волинський, У. М. Татищев, М. У. Ломоносов, Д. А. Голицин, А. М. Радищев та інших., Їх ідеї відбивали специфіку розвитку Росії і близько підкреслювали на вирішальній ролі держави у керівництві господарськими процесами.

Помітний внесок у історії Росію XVIII в. й у розвитку її економіки залишила Катерина П. З метою удосконалення управління Росія було поділено на 50 губерній на чолі з губернаторами, створено «Заснування керувати губерній Російської імперії», а кожна губернія ділилася на 10–12 повітів.[412]

При Олександра I для упорядкування ланок управлінського апарату були засновані міністерства. Олександра Другого в 1861 р. почав здійснювати селянську, а 1864 р. – земську й у 1870 р. – міську реформи.. Управління економікою знаходило у організації артілей, ощадно-позичкових товариств, кредитуванні селянських господарств,' які становлять основу економічного життя.Завантажити реферат "Особливості російського менеджменту" DOC | TXT

Робота опублікована admin. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.
  • хххххххххх

    Работа хорошая