ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦИОНЕРА І ЗАХИСТ ЙОГО ПРАВ — реферат

СОДЕРЖАНИЕ


Стр.

Запровадження

…………………………………………………………

3

Глава 1.

СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Має рацію І ОБЯЗАННОСТЕЙ акціонерів......................

7

§1.

§2.

Історія законодавчого регулювання правий і обов'язків акціонерів у Росії.............................

Правова природа, поняття і змістом прав акціонерів ……….......................................................

7

14

Глава 2.

Особливості реалізації і ЗАХИСТУ Має рацію акціонерів...............................................

34

§1.

Цілі, кошти та межі здійснення прав акціонерів...................................................................

34

§2.

Порушення прав акціонерів і форми його захисту....

41

§3.

Особливості застосування судового порядку захисту прав акціонерів ……….........................….…

53

Укладання ……………........………………..………………………..

63

Бібліографія....... ……………………………………..……..…….…

66


Запровадження

Нині у Росії відбуваються кардинальні зміни економічних відносин, основна мета якого є побудова ринкової економіки.

Для встановлення нових господарських зв'язків, ефективної діяльності над ринком, залучення інвестицій потрібні такі організаційно-правові форми комерційних організацій як акціонерні товариства. Тому важливо визначити очевидні переваги акціонерного товариства над іншими комерційними організаціями: 1) право випускати акції, котрі за загальному правилу вільно звертаються на фондових біржах, але це уможливлює швидкий перелив капіталу з однієї сфери підприємництва іншу відповідно до мінливою ринкової кон'юнктурою; 2) можливість залучати різноманітний коло інвесторів; 3) структура управління акціонерного товариства що за різних пакети акцій у руках акціонерів дозволяє вибудовувати різні моделі управління; 4) найбільш контрольована інвесторами форма об'єднання капіталів реалізації підприємницької діяльності 1.Завантажити реферат "ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦИОНЕРА І ЗАХИСТ ЙОГО ПРАВ" DOC | TXT

Робота опублікована admin. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.