Наступність навчання грамоті старших дошкільнят і молодших школярів — реферат

Оглавление

Запровадження 2

Глава 1. Специфіка підготовки до школи дитини дошкільного віку 8

1.1. Поняття наступності у педагогічної підготовці дитини. 8

1.2. Психолого-педагогические аспекти дітей до школи. 16

1.3. Пізнавальні процеси та наступність щодо навчання грамоті старших дошкільнят і молодших школярів. 33

Глава 2. Эмпирическое дослідження, спрямоване на вивчення наступності у навчанні грамоті дошкільника й молодшого школяра. 37

2.1. Організація дослідження 37

2.2. Результати дослідження та обговорення 47

2.3. Висновки 56

Укладання 60

Список літератури 64

Додатка 67


Запровадження

Актуальність дослідження обумовлена пошуком оптимальних способів забезпечення єдиних освітнього простору, кризою безперервної освіти, потребою розглянути освіту як процес створення духовного світу дитини. Безупинне освіту - одне із об'єктивних законів виховання. Наступність - складова його частину. Дошкільна і початкова освіта - єдиний що розвивається світ. У зв'язку з цим набуває особливої значимості проблема реалізації принципу наступності у безупинному освіті дітей дошкільного й молодшого шкільного віку.

Проблемам наступності у вихованні, навчанні, освіті присвячено дуже багато досліджень. Ідея наступності у навчанні знаходить свій відбиток у працях видатних зарубіжних і вітчизняних педагогів: Я. А. Коменського, А. Дістервега, І. Р. Песталоцці, До. Д. Ушинського, А. П. Усовой та інших.

Наступність як педагогічна категорія ідейно-політичного, трудового, фізичного, морального виховання і підлітків у працях М. До. Шур, І. М. Зеленова, Про. З. Богданової, Л. І. Катаевой та інших. Ідея гармонійного розвитку- дошкільника й молодшого школяра у тих наступності досліджується на роботах Л. П. Дашковою, Про. У. Ткаченко, Л. І. Дагаевой, Я. Ф. Энци, Є. Є. Сапоговой та інших.

Проблемі наступності у змісті, методах, організаційних форми і умовах її між різними ланками системи освіти присвячений ряд дисертаційних досліджень І. І. Гончарової, Є. Б. Пискуновой, М. Л. Гребенниковой, Є. Б. Степащенко та інших.

Багато робіт з питань наступності відбивають й проблеми готовності дитину до школи. Дослідження ведуться як у напрямку гармонійного розвитку школярів (А. У. Запорожець, Л. А. Венгер, Я. Л. Коломинский, Є. А. Панько, Л. І. Божович, Л. З. Славіна та інших.), і лінією спеціальної готовності дитину до засвоєнню тих навчальних предметів, які вивчатися у перших класах загальноосвітньої школи (Є. А. Бугрименко, Р. Л. Березина, Т. Д. Рихтерман, Про. Я. Борова та інших.).Завантажити реферат "Наступність навчання грамоті старших дошкільнят і молодших школярів" DOC | TXT

Робота опублікована admin. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.
  • https://my.mail.ru/mail/kyzyl_sad_10/ Наталья Искакова

    !!!!