Наступність навчання грамоті старших дошкільнят і молодших школярів — реферат

Сьогодні технологія навчання досягла цього рівня, що будь-який знання можна буде говорити дитині, незалежно від його віку. Тому сьогодні практичних працівників ДОП і початковій школи хвилює й не так проблема цілей та змісту (чому учити і навіщо вчити), скільки методів і коштів (як вчити). Це викликало протиріччя між провідними лініями виховання і дітей зазначених вікових груп, визначальними успішність визначення всього подальшого гармонійного розвитку та фактичній орієнтації на штучну акселерацію, форсоване навчання, швидке проскакивание окремих стадій дитячого розвитку (М. Ф. Виноградова).

У зв'язку з цим актуалізується проблема пошуку педагогічно доцільних систем і технологій, які забезпечують поступальний розвиток дитини. Зокрема, йдеться проблему наступності між дошкільної і початковій сходами освіти, що визначило вибір теми дослідження

Об'єкт дослідження: методика з навчання грамоті дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: наступність у роботі з навчання грамоті в дітей віком старшого дошкільного віку.

Мета дипломної роботи: досліджувати наступність щодо навчання грамоті дошкільника й молодшого школяра.

Досягнення мети було поставлено такі наступних завдань:

Вивчити специфіку підготовки до школи дитини дошкільного віку, саме психолого-педагогічні аспекти дітей до школи і пізнавальні процеси, спадкоємність щодо навчання грамоті дошкільника;

Провести емпіричне дослідження, спрямоване на вивчення наступності у навчанні грамоті дошкільника й молодшого
школяра;

Зробити висновки.

Методологическую основу дослідження становлять висновки про наступність як об'єктивної закономірності розвитку; дані психології про роль наступності у формуванні дитині; становища філософії і психології про мову як найважливішому засобі спілкування, і пізнання, зв'язок розвитку промови з недостатнім розвитком вищих психічних функцій; теорія мовної діяльності, сформульована в працях Л. З. Виготського, М. І. Жинкина, А. А. Леонтьєва, А. Р. Лурии, З. Л. Рубінштейна; праці з лінгвістиці, котрі розкривають особливості функціонування слів, як одиниць лексичній системи.

Дослідження спиралося на «Концепцію змісту безперервної освіти (дошкільна і початкова ланка)» (науковий керівник М. Ф. Виноградова, 2000 р.).

Відповідно до наміченої метою та завданнями було використано такі методи дослідження:

Теоретичний аналіз філософської, психолингвистической, лінгвістичної, психолого-педагогічної літератури з проблемі дослідження;

Аналіз документації дошкільних освітніх закладів і шкіл;

Опитування вихователів та вчителів початкових класів;

Педагогічний експеримент (констатуючий, яка формує, контрольний);

Кількісний і якісний аналіз політики та узагальнення даних.Завантажити реферат "Наступність навчання грамоті старших дошкільнят і молодших школярів" DOC | TXT

Робота опублікована admin. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.
  • https://my.mail.ru/mail/kyzyl_sad_10/ Наталья Искакова

    !!!!