Наступність навчання грамоті старших дошкільнят і молодших школярів — реферат

Сьогодні не кожна педагогічна система забезпечує безперервність спадкоємність освітньому процесі усім її етапах. Приміром, донедавна система Эльконина-Давыдова була простроена лише початковій школи, і проблеми організації переходу відсунулися до межі старшої школи.[266] Школа Монтессорі, чудово вибудовуючи перехід від дошкільного дитинства в шкільне, нашій країні закінчує супровід дітей у кінці початковій щаблі. У той самий час, світ сучасного дитинства характеризується загостренням ситуацій вікових криз. А, як відомо, багато в чому збігаються з моментами зміни етапів освіти. Вочевидь, що практикуючі педагоги можуть турбуватися про супроводі дитини на перехідні періоди не конструюючи певним чином предметний матеріал, а вибудовуючи внепредметную і надпредметную роботу відповідно до віку й відповідно до психологічним особливостям перебігу кризи. Але постає необхідність визначення того базового елемента у системі організації наступності, що дозволить витримувати і «протягати» загальне переважають у всіх возрастах.

Здебільшого зі школи і дитячі садки традиційного типу існують власними силами, не об'єднані загальними педагогічними напрямами і технологіями. Сьогодні при розмаїтті підходів і систем у сфері освіти, за існуючих ринкових відносин би в економічному руслі країни й виникненні ринку освітніх послуг, є важливим створення єдиного виховно-освітнього комплексу у особистісноорієнтовану системі індивідуалізації освіти.[267]

Формування дитині передбачає як один з обов'язкових умов безперервність виховно-освітнього процесу, починаючи раннього віку. Особливого значення це стоїть у перехідних етапах, зокрема, під час переходу вже з соціального становища - випускника дитсадка до іншого - учня першого року шкільного навчання Принцип наступності носить общенаучный характері і виступає, як і найчастіше практикується у філософській літературі, як один зі сторін закону заперечення заперечення. Вона щонайтісніше пов'язані з законом єдності і протилежностей і Законом України переходу кількісних змін - у якісні, зі збереженням при усякому зміні стану системи. Отже, наступність виступає не як випадковий процес, бо як необхідне закономірне явище, забезпечуючи поступальний характер розвитку, відбитка найважливішого типу зв'язків між різноманітними якісними станами що розвивається реальності, сутність якого у єдності збереження, відтворення і модифікації граничного змісту з отрицаемой системи.

Розглянемо інший бік сутності наступності, саме, наступності як педагогічного принципу. Суттєвий внесок у розробку цього принципу внесли З. Я.Барышев, У. Ф.Башарин, У. С.Безрукова, З. Годник, Ю. А.Кустов, А. А.Кыверялг, І. Я. Курамшин, М. И.Махмутов, А. Г.Мороз, А. А.Таррасте, Д. С.Ягафарова та інших.Завантажити реферат "Наступність навчання грамоті старших дошкільнят і молодших школярів" DOC | TXT

Робота опублікована admin. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.
  • https://my.mail.ru/mail/kyzyl_sad_10/ Наталья Искакова

    !!!!