АНАЛІЗ ПРИБУТКУ — реферат

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ 4

2. ФАКТОРНЫЙ АНАЛІЗ 8

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 30

ЗАПРОВАДЖЕННЯПерехід Росії від централізовано-планової системи господарювання до ринкової по-новому порушує питання методи ведення економіки підприємства. При перехід до ринку вітчизняні підприємства використовували потрапили до зону господарської невизначеності та підвищений ризик. Більшість російських виробників вперше зіштовхнулися з проблемою оцінки стану підприємства, надійності потенційних партнерів.

Сучасне розвиток економіки потребує більше поглибленого вивчення нових якісних змін - у виробництві, підвищення дієвості економічного аналізу шляхом удосконалювання його методів та молодіжні організації. Тож у даний час великої ваги набуває комплексний аналіз, що дозволяє робити об'єктивна оцінка стану фінансових ресурсів підприємств, виявляти їх резерви, підвищувати рівень ефективності їх використання.

Аналіз стану підприємства – це самостійна область економічних знань, тісно що з плануванням, організацією і що виробництвом. Методи економічного аналізу використовують як важливого засобу на наукове обґрунтування планів, контролю над ходом їх виконання, оперативного регулювання і виявлення резервів підвищення ефективності фінансової систем підприємства.

Об'єктами аналізу є окремі господарські процеси, явища і вивести результати, отримують певне віддзеркалення у системі економічних показників. Аналіз фінансового становища окремо взятої господарюючого суб'єкту, дає змоги виявити недоліки організації фінансів, допомагає запитання про стабілізацію фінансово-економічного стану країни загалом. Особливо важливим у зв'язку з цим є економічний аналіз, оскільки саме у фінансових відносинах підприємств виявляються все особливості відносин між суб'єктами економіки.

1. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою одержаного прибутку і низькому рівні рентабельності. Чим більший величина прибутків і вище рівень рентабельності, то ефективніший функціонує підприємство, то стійкішим його фінансове становище.

На думку Пястолова З. М. прибуток – особливий систематично воспроизводимый ресурс підприємства, кінцевою метою розвитку бізнесу [16, с.303].