Проблеми та перспективи сучасного менеджменту — реферат

Зміст

Запровадження 2

Глава 1. Поняття, види й розвиток менеджменту у Росії. 4

Глава 2. Проблеми та перспективи сучасного менеджменту 10

Укладання. 17

Список використаної літератури. 19

Запровадження

Що таке менеджмент? Важлива це складова у економічній системи управління нашого суспільства?

Перш ніж розпочати якесь справа, людина має тщатель але продумати, що став саме, якого терміну, яким чином і з допомогою яких коштів він має зробити. Інакше її наміри може стати невиконаними. Вивченням даних аспектів й займається менеджмент.

Спочатку під менеджментом розуміли управління тваринами, саме кіньми. Пізніше менеджментом почали називати область науку й практики управління особами чи організацією. У сучасному ж теорії «менеджмент» - процес керівництва окремим працівником, робоча група і організацією загалом.

Нині управлінню приділяється дедалі більшої уваги, оскільки саме з правильної організації діяльності персоналові та організації, загалом залежить отримання прибутку мінімальними витратами.

Перехід Росії до ринкової економіки поставив економіку нашої країни у нових умов, що характеризують ся зростаючій конкуренцією, скороченням ринку збуту через високі витрат виробництва, неплатежеспособнос тью суміжників, труднощами пошуку постачальників сировини, матеріалів і обмеженістю фінансових ресурсів.

Отже, перед сучасним менеджментом стоїть ряд гострих проблем, лише за вивченні і детальному розгляді яких, можливо знайти вихід із ситуації.

Управління до нашого динамічний час є складну роботу, яку можна виконати успішно, керуючись простими сухими завченими формулами. Керівник має поєднати розуміння спільних істин та значущості численних варіацій, внаслідок чого ситуації відрізняються одна одної. Керівник повинен розуміти й враховувати, як внутрішні, критичні чинники організацій (внутрішні перемінні), і які впливають на організацію з поза (зовнішні перемінні), враховувати вплив організації на суспільство.

Цікаво зазначити те, що сила сучасного менеджменту, його ядро, полягає з одного боку, у цьому, що він бере своє початок від чоловіка, його потреб і цілей, від перетворення знань, досвіду і досягнень науково технічного прогресу в продуктивну силу. З іншого боку, рушійна сила сучасного менеджменту, як видима, і невидима залежить від творчому застосуванні інформаційних технологій.

Отже, нині важко назвати важливішу і багатогранну сферу діяльності, ніж управління, чи менеджмент, від якого значною мірою залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

Глава 1. Поняття, види й розвиток менеджменту у Росії

«Ні гарною чи поганою країни, є країна

із гарним чи поганим управлінням» [9].Завантажити реферат "Проблеми та перспективи сучасного менеджменту" DOC | TXT

Робота опублікована atletic. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.