Початок наукового вивчення держави і право Росії (XVIII – перша половина XIX) — реферат

Оглавление

Запровадження 3

1. Початок наукового вивчення держави і право Росії (XVIII - перша половина XIX). 4

2. основні напрями историко - правової науки наприкінці ХІХ початку XX. 5

3. Становлення та розвитку Марксистской історіографії. 6

4. Сучасні напрями наукового вивчення правової Росії. 19

Укладання 20

Список використаної літератури 21

Запровадження

Зачатки історіографії виникли у Росії разом із освітою Московського централізованого держави й обумовлювалися його політичних потребах. Історичні сказання і літописі вперше почали звіряти і зводити воєдино. У 1512 р. склали перше огляд всесвітньої історії. Єдина загальна ідея зв'язала «Степенную книжку», яка передавала в «поступове» порядку діяльність російських князів і митрополитів. Її склали з урахуванням древніх літописів митрополити Макарій і Афанасій при Іванові Грозному. Зразок нового підходу у сенсі історії – Никонівська літопис, у її підставу лягли як всі дотеперішні літописі, а й безліч відомостей, запозичених із грецьких хронографів. У 1674 р. у Києві було видано перший підручник з російської історії – «Синопсис» Інокентія Гизеля. Петро розумів значення історії державі Російського і доручив її складання членам Петербурзької Академії наук.

Це був ученые-немцы Р. З. Байєр, Р. Ф. Міллер й О. Л. Шлёцер. У ХVIII в. вони розробили норманську теорію походження Давньоруської держави, стверджували думка про нездатність російського народу до історичному творчості.

На противагу норманистам перший російський ученый-академик М. У. Ломоносов у праці «Давня Російська історія» відстоював ту ідею самобутності російського народу й державності. Перший узагальнюючий огляд російської історії до невиразною епохи XVII в. належав У. М. Татищеву. Він користувався джерелами, що тепер вже втрачено

Метою справжньої роботи є підставою розгляд історіографії держави і право Росії.

1. Початок наукового вивчення держави і право Росії (XVIII - перша половина XIX).

Історіографія предмета виникає лише у XVIII в., і у перших дослідженнях історико-правові теми були у загальісторичний контекст, складові можна знайти у курсах А. М. Манкиева «Ядро Російської історії» (1784), Ф. Прокоповича «Щоправда волі монаршої», П. П. Шафірова «Розмірковування, які законні причини його царський величність Петро до починання війни проти короля Карла XII Шведського в 1770 р. мав» (1717). Найбільш значний внесок у історіографію курсу в XVIII в. вніс У. М, Татищев (Історія Російська від самих найдавніших времен1768).


Завантажити реферат "Початок наукового вивчення держави і право Росії (XVIII – перша половина XIX)" DOC | TXT

Робота опублікована atletic. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.