Особливості доладного мовлення — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Загальна характеристика промови 4

2. Порушення фонетичної боку промови 5

3. Порушення лексико-грамматической боку промови 9

4. Особливості доладного мовлення 11

Укладання 13

Список літератури 15

Запровадження

Специфіка порушень мови і їх корекція в дітей із порушенням інтелекту визначаються особливостями вищої нервової роботи і їх психічного розвитку. Діти з порушенням інтелекту відзначається недорозвинення вищих форм пізнавальної діяльності, конкретність і поверхню мислення, уповільнене розвиток мови і його якісне своєрідність, порушення словесної регуляції поведінки, незрілість емоційно-вольовий сфери.

Порушення мови в дітей із порушенням інтелекту досліджувалися М. Є. Хватцевым, Р. Є. Льовиній, Р. А. Каше, Д. І. Орлової, М. А. Савченка, Є. Ф. Соботович, Є. М. Гопиченко, Р. І. Лалаевой, До. До. Карлепом та інших. За даними цих досліджень, у 40-60% дітей із порушенням інтелекту спостерігається порушення мови. За даними М. Є. Хватцева, Р. А. Каше, число дітей із дефектами промови значно вища.

Мета роботи – вивчити особливості порушення вимови у дошкільнят з порушенням інтелекту.

Загальна характеристика промови

Порушення мови в дітей із порушенням інтелекту має системний характер. Але вони виявляються несформированными усі фінансові операції мовної діяльності: має місце слабкість мотивації, зниження потреби у мовному спілкуванні, грубо порушено програмування мовної діяльності, створення внутрішніх програм мовних дій, реалізація мовної програми розвитку й контролю над промовою, звірення отриманого результату з попереднім задумом, відповідності мотивацію і цілі мовної діяльності.

При порушенні інтелекту в різного рівня порушено операції, і рівні породження мовного висловлювання (значеннєвий, мовної, сенсомоторный рівні). Найбільш недорозвиненими виявляються високоорганізовані, складні рівні (значеннєвий, мовної), потребують високого рівня сформованості операцій аналізу, синтезу, узагальнення. Сенсомоторный рівень мови в дітей страждає по-різному [9].

Порушення мови в дітей із порушенням інтелекту різноманітні за своїми проявам, механізмам, рівню та вимагають диференційованого підходу за її аналізі. Симптоматика і механізм мовних розладів У цих дітей визначаються як наявністю загального недорозвинення мозкових систем, що зумовлює системне порушення мови, а й локальної патології із боку систем, безпосередньо причетних до промови, що ще більше ускладнює картину порушень промови дітей із порушенням інтелекту.