КР по ДОП, варіант 2 — реферат

Зміст

1. Документирование управлінської діяльності 2

2. вимога формуванню справ у діловодстві 7

3. На обраному Вам підприємстві діють три "види документів. Наведіть приклад оформлення установчого договору 12

Список літератури 13

Додаток 14

1. Документирование управлінської діяльності

Діяльність будь-який організації неможливо уявити без збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку і розповсюдження інформації, у своїй інформація дедалі більше приймає фіксований, документального характеру. Відповідно до ГОСТ Р 51141-98 «документ, документована інформація - це зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяє її ідентифікувати»[356].

Необхідність фіксувати інформацію з'явився в людей давнину. Коли дивитися на це у історичному аспекті, можна простежити, як змінювалися способи фіксування інформації на матеріальному носії і самі носії. Для фіксування і передачі в часі та просторі застосовувалися різні способи - від писемності до друкарства, від літографії до аудіозаписи, фотокопіювання навколишньої, кинозаписи, мікрофільмування, топографії, застосування лазерної й комп'ютерної техніки. Відбувалося це торік оскільки змінювалися носії інформації - спочатку що це береста, папірус, потім папір, фотоплівки (фотопапір), магнітні дискети, лазерні диски та інших. Запис інформації в різних носіях за встановленими правилами називається документуванням і становить процес створення й оформлення документів.