Управлінська облік снабженческо-заготовительной діяльності — реферат


Зміст

Запровадження 3

1. Склад і класифікація витрат, пов'язані зі створенням, зберіганням запасу матеріалів 5

2. Оцінка обліку матеріальних запасів 10

3. Методика розрахунку трансфертних цін 15

4. Планування контроль рівня запасів 18

5. Необхідність управління запасами і вдосконалення на підприємстві 22

Укладання 24

Список використаної літератури 25

Запровадження

Процес постачання є сукупність операцій, які забезпечують підприємство предметами праці, необхідні виготовлення продукції.

Від організації постачання, своєчасності надходження матеріальних ресурсів у виробництво необхідних асортименті, необмеженій кількості й належного якості значною мірою залежать рівномірне і ритмічний випуск готової продукції, підвищення якості і ефективність діяльності колективу підприємства.

Причому процес постачання має здійснюватися при мінімальних транспортно-складських витратах і найкращому використанні матеріальних ресурсів у виробництві.

Управлінська облік охоплює над тими видами облікової інформації, необхідних менеджерам з метою внутрішнього управління організацією, і, отже, взаємодіє з усіма управлінськими функціями, тобто із плануванням, контролем, аналізом, регулюванням діяльності організації. Можна сміливо сказати, що управлінський облік стався від виробничого калькуляционного обліку, основним завданням якої є отримання дисконтних даних про витрати з метою визначення собівартості продукції (робіт, послуг) й очікуваної прибуток від його реалізації. Найважливішими розділами управлінського обліку є урахування витрат і калькулювання собівартості продукції.

Предметом управлінського обліку виступає сукупність операцій, що з формуванням та використанням інформації про витрати, витратах і доходах організації у її підрозділах. До таких підрозділам відносять відділи, здійснюють виробничу, постачальницьку, збутову, фінансову й інші види діяльності.

Предметом даної роботи є підставою організація управлінського обліку снабженческо-заготовительной діяльності підприємства.

Об'єктом даної роботи є підставою снабженческо-заготовительная діяльність організація.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення особливостей управлінського обліку снабженческо-заготовительной діяльності.

Ця мета визначила такі:

- вивчити склад парламенту й класифікацію витрат, пов'язані зі створенням, зберіганням запасу матеріалів;

- розглянути оцінку обліку матеріальних запасів;

- вивчити методику розрахунку трансфертних цін;

- вивчити планування контроль рівня запасів;Завантажити реферат "Управлінська облік снабженческо-заготовительной діяльності" DOC | TXT

Робота опублікована refline. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.