КП Охорона — реферат

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження 3

Глава 1. Загальні засади правової охорони Конституції 5

1.1. Поняття правової охорони Конституції 5

1.2. Елементи правової охорони 7

Глава 2. Кошти правової охорони конституції 17

2.1. Особлива процедури прийняття та Конституції 17

2.2. Контроль за конституцією 19

2.3. Конституційний нагляд 20

Укладання 24

Список використаних джерел постачання та літератури 26

Запровадження

Актуальність справжньої праці полягає у тому, що для становлення Російської Федерації як демократичної правової держави обумовлює потреба у формуванні особливого ставлення усіх зацікавлених державних структур, механізмів і посадових осіб суспільства та праву, і навіть побудови і дії стабільної оптимальної законодавчої основи життєдіяльності й держави. Усі рішення мають грунтуватися не так на розсуді, але в законі, зрештою - на Конституції РФ. Тому найважливішою умовою вирішення цих завдань є забезпечення верховенства Конституції на правову систему РФ, і навіть її чітка й навчити неухильно дотримуватися. Проте розширення законодавчого масиву і ускладнення державної діяльність у цілому містить у собі потенційну можливість зростання кількості внутрішньодержавних протиріч, зокрема пов'язаних із порушенням Конституції РФ правовими актами держави, його органів прокуратури та посадових осіб.

Метою справжньої роботи є підставою розгляд правової охорони Конституції РФ.

Досягнення поставленої мети було поставлено такі:

- розглянути поняття правової охорони конституції;

- розкрити елементи правової охорони;

- показати особливу процедуру ухвалення, й зміни конституції як охорони;

- охарактеризувати контролю над конституцією;

- розкрити конституційний нагляд.

Предметом дослідження курсової роботи є підставою чинне законодавство регулюючі охорону конституції. Об'єкт дослідження становлять правовідносини у сфері охорони конституції.

Питання характеристики охорони Конституції РФ регулюються багатьма нормативними правовими актами Російської Федерації. Найважливішим джерелом, що регулює відносини у галузі права, є Конституція РФ.

Під час написання роботи використовувалася наукова і монографічна література присвячена даної тематиці. Зокрема роботі використовувалися такі вчені як М. У. Баглай, Б. М. Габричидзе, У. У. Лазарєв, У. Є. Чиркин, Р. У. Енгибарян, У. Д. Карпович, А. Є. Козлов, З. А. Авакьяна, І. А. Кравець, Ю. А. Тихомиров та інші автори.