Соціальна політика підприємства та держави — реферат

Оглавление

Запровадження 3

Глава 1. Теоретичні основи соціальної полі-тики підприємства 5

1.1 Поняття і сутність соціальної полі-тики для підприємства 5

1.2 Анализа ефективності соціальної полі-тики підприємства 10

Глава 2. Соціальна політику держави як частину управління 13

2.1 Сутність, функції та фізичні методи соціальної держави 13

2.2 основні напрями соціальної держави 19

Укладання 27

Список використаної літератури 29

Запровадження

Актуальність проблеми у тому, що соціальна політика одна із пріоритетних напрямів діяльності держави. Вона реалізується на федеральному, регіональному і муніципальному рівні. Важливий напрямок реалізації соціальної полі-тики стало прийняття Федерального закону «Про монетизації пільг», який скасував пільги, одержувані незахищеними верствами населення. Це на задоволеності населення соціальної політикою держави.

Найбільш масштабної завданням соціально орієнтованою економіки держави у ринковому господарстві Росії є діяльність із соціальний захист усіх верств суспільства і з виробленні стратегії ефективної соціальної полі-тики. Формою його реалізації виступає фактичний образ дій держави, втілений у соціальну політику, що охоплює всі сфери економічних взаємин у країні. Одне з найважливіших напрямів його є регулювання зайнятості і стимулювання висококваліфікованого і продуктивної праці як наслідок, збільшення національного доходу.

Мета роботи – розглянути, і проаналізувати соціальну політику, як інструмент формування та регулювання рівня та якості життя населення.

Об'єкт дослідження – соціальна політика.

Предмет роботи – процес формування й регулювання рівня та якості життя за допомоги соціальної полі-тики.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

Розглянути поняття і сутність соціальної полі-тики для підприємства.

Проаналізувати ефективність соціальної полі-тики підприємства.

Розкрити сутність, функції та фізичні методи соціальної держави.

Розглянути основних напрямів соціальної держави.

Для написання даної роботи нами було використано такі методи: аналіз літературних джерел, метод узагальнення, синтезу і порівняння; проведено математичні і статистичні розрахунки.

Інформацією на дослідження служить навчально-методична література, періодичних видань, наукові економічні видання.

Глава 1. Теоретичні основи соціальної полі-тики підприємства

1.1 Поняття і сутність соціальної полі-тики для підприємстваЗавантажити реферат "Соціальна політика підприємства та держави" DOC | TXT

Робота опублікована refline. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.