Психологічна готовність дітей до школи — рефератПЛАН Запровадження 3 Глава I. Соціально-психологічна готовність дітей до навчання у шкільництві (теоретична частина). 6 § 1. Психолого-педагогическая характеристика дітей старшого дошкільного віку. 6 § 2. Інтелектуальна готовність. 9 § 3. Личностная готовність. 13 § 4. Вольова готовність. 16 Глава II. Виявлення рівня психологічної, готовності дошкільнят до навчання у шкільництві (експериментальна частина). 18 Укладання 24 Література 25
Запровадження

Тема даної курсової роботи, розкриває основних напрямів, завдання й проблеми формування соціально-психологічної готовності до школи, має величезну теоретичне і практичного значення. Психологічна частина проблеми навчання і виховання шестирічних дітей – забезпечення оптимальних умов психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку – виступає як надзвичайно важливою дослідної й практичної завдання. У разі постійно зростаючих вимог, пропонованих сучасної школою, діти далеко ще не з однаковим успішністю “вживаються” на нові умови життєдіяльності. Вимоги, запропоновані школою дитині, пов'язані, як свідчать дослідження вітчизняних психологів (Л. И.Божович, А. Л.Венгер, Д. Б.Эльконин та інших.), зі зміною соціальної позиції дитини на суспільстві, і навіть зі специфікою навчальної діяльність у молодшому шкільному віці. Успішне оволодіння шкільної програмою жадає від дитини низки психологічних якостей, наявність яких і визначає його соціально-психологічну готовність до школи. Ця тема залучила мене тим, що у педагогіці, й у сучасної психологічної науці сформованість в дітей віком психологічних передумов до навчання викликає найбільшу тривогу в у фахівців, займає одна з центральних місць у їх дослідженнях. Метою згаданої курсової роботи є підставою вивчення сформованості психологічних якостей дитини, психологічних передумов до навчання у шкільництві, з перехідного характеру шестирічного віку. Під час написання курсової роботи я ставила б перед собою такі завдання: Розглянути соціально-психологічну готовність до навчання у шкільництві через лише її вияви в сформованості основних психічних сфер дитини (мотиваційної, розумової, моральної, вольовий); Охарактеризовать особливості й можливості шестирічних дітей, показати сутність перехідного характеру цього віку; Сопоставить і проаналізувати результати експериментальної частини курсової роботи, виявити деяких закономірностей, тенденції і проблеми з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у шкільництві. Основними методами, використовуваними при розкритті теми курсової роботи, є вивчення психологічних і педагогічних робіт вітчизняних учених із цієї проблеми, і навіть тестування, спостереження і розмова. Під час написання курсової роботи мною прокуратура вивчила роботи Д. Б.Эльконина, А. Л.Венгера, У. С.Мухиной, Я. Л.Коломинского, Є. А.Панько та інших., що протягом протягом ряду років допомагали розробляти проблеми виховання психологічної, готовності до систематичного навчання. Під керуванням Д. Б.Эльконина проводилося вивчення вікових і індивідуальних особливостей дітей шестирічного віку. Деякі становища Д. Б.Эльконина про психологічному розвитку дитини було використано мною під час написання курсової роботи. Заслуговує на увагу книга Я. Л.Коломинского та О. А.Панько “Вчителю про психології дітей шестирічного віку”, де узагальнено великий матеріал по психології шестирічних дітей, накопичений вітчизняної психологією протягом останніх років. Питання підготовки дитину до школи під час занять дитячого садка (формування інтересу до навчальної діяльності, пізнавальної активності, морально-вольових якостей, навичок організованого поведінки) розглядає Р. С.Буре у книзі “Готуємо дитину до школи”. Книжка Т. В.Сенько “Успіх і зізнання у групі: Старший дошкільний вік” розкриває психолого-педагогічні проблеми діяльності старших дошкільнят, взаємозв'язок між успіхом і визнаний дитини однолітками. Також мною було використано при розкритті теми курсової праці та матеріали періодичних видань, зокрема, статті А. Л.Венгера, Л. АГригоровича, М. И.Волошкиной та інших. у товстих часописах “Питання психології”, “Дошкільна виховання”, “Початкова школа”. Ці і деякі іншу роботу з'явилися базою дослідження теми моєї курсової роботи.
Глава I. Соціально-психологічна готовність дітей до навчання у шкільництві (теоретична частина).

Соціально-психологічна готовність дітей до систематичного навчання у шкільництві – підсумок всього попереднього розвитку у дитинстві. Вона формується які і залежить та умовами, у яких відбувається розвиток організму. Готовність до шкільного навчання передбачає певний рівень розумового розвитку, і навіть сформованість певних якостей особистості. У зв'язку з цим вчені вирізняють інтелектуальну і особистісну готовність дитину до навчання у шкільництві. Остання вимагає наявності відомого рівня розвитку соціальних мотивів поведінки й морально-вольових якостей особистості. Отже, психологічна готовність до шкільного навчання проявляється у сформованості основних психічних сфер дитини: мотиваційної, моральної, вольовий, розумової, які разом забезпечують успішне оволодіння навчальним матеріалом. Охарактеризуем коротко особливості і дітей старшого дошкільного віку.
§ 1. Психолого-педагогическая характеристика дітей старшого дошкільного віку.

Дитинство непросто вікової період, коли дитині хочеться грати, стрибати, бігати. Дитинство – те й процес дорослішання, це життя людини, що з одного якісного стану до іншого, вищу. Зрозуміло, дитина звідси не має, зате у цьому напрямі рухаються його розвиваючі сили. Д. Б.Эльконин зазначав, що дошкільний вік інтенсивному розвиткові в дітей віком орієнтовною основи їхньої діяльності; одне із періодів становлення особистості, що включає у собі систему мотивів (їх супідрядність) і первинні етичні нормы.[14;с.59].