Спілкування в психології — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Поняття спілкування в психології 5

2. Поняття мотивації 7

3. Особливості мотивації спілкування 10

Список використаних джерел 17

Запровадження

Спілкування є важливою умовою існування і фундаментом спільної прикладної діяльності людини. За часів задоволення людиною власних потреб відбувалося, зазвичай, з допомогою спілкування. Спілкування визначається сучасної психології як процес встановлення й розвитку контактів для людей, породжуваний потребами спільної прикладної діяльності, до складу якого у собі обміну інформацією і вироблення єдину стратегію взаємодії, взаємним сприйняттям та спроб впливу на друга.

У спілкуванні як процесі послідовних взаимоориентированных в часі та просторі дій, реакцій, поведінкових актів відбувається обміну інформацією і його інтерпретація, взаимовосприятие, порозуміння, взаимооценка, співпереживання, формування симпатій чи антипатій, характеру взаємовідносин, переконань, поглядів, психологічне вплив, розв'язання суперечностей, здійснення спільної прикладної діяльності. Взаємодіючи коїться з іншими людьми, мають різні інтереси й уміння, різний життєвий досвід минулого і рівень розвитку, людина отримає практичні навички та вміння у сфері спілкування. Через процес спілкування людина задовольняє потреба в враження, в при знанні й підтримки, пізнавальну потребу народу і багатьох інших духовні потреб ности. На погляд спілкування має відношення до проблемі мотивації, будучи що обирається і планованим способом, засобом задоволення потреб, потягу, бажань.

Поняттям «мотивація» у найбільш загальному сенсі позначають загальне спонукання активності у певному напрямку. Основні мотиваційними чинниками і джерелами поведінки людини є потреби і мотиви. Це найважливіший джерело целеобразования, активизатор мотиваційної сфери особистості, чинник, що обумовлює певну спрямованість роботи і поведінки особистості.

Питанням мотивації спілкування присвячені роботи багатьох вітчизняних авторів А. У. Веденова, А. У. Запорожця, Є. П. Ільїна, Я. Л. Коломинского, А. М. Леонтьєва, М. І. Лисиной, У. М. Лозоцева, Л. І. Марисовой, Ф. Т. Михайлова, М. Р. Полехина, З. Л. Рубінштейна, Про. А. Тырновой, У. Хартана та інших.

Тим більше що, проблема мотивації спілкування остаточно не вивчена. Це підтверджує актуальність і значимість цього дослідження, тема якого: «Мотивація спілкування».

Мета дослідження – вивчити проблему мотивації спілкування.

Об'єкт дослідження – спілкування як вид діяльності.

Предмет дослідження – мотивація спілкування.

Досягнення мети дослідження передбачає вирішення низки завдань:

1. Вивчити суть і стала зміст наукового поняття «спілкування».

2. Дати визначення наукового поняття «мотивація».