Мотивація персоналу — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Теоретичні основи мотивації персоналу 4

1.1 Поняття і сутність мотивації 4

1.2 Основні становища змістовних і процесуальних теорій мотивації 8

2. Аналіз практики застосування теорій мотивації на ТОВ «Керамика-Волга-Челябинск» 13

2.1 Система мотивації ТОВ «Керамика-Волга-Челябинск» 13

2.2 Рекомендації для вдосконалення системи мотивації 18

Укладання 23

Список літератури 26

Запровадження

Під мотивацією розуміється сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, з допомогою які людина здійснює певні дії.

Підвищення ефективності системи мотивації для підприємства є актуальним нині. Це пов'язано з тим, що правильна й дієву систему мотивації персоналові та здійснення якісного управління кадрами впливає зростання прибутку, як наслідок підвищення конкурентоспроможності. У той самий час, сьогодні наукова організація праці сприяє оптимізації діяльність підприємств і виведенню їх у лідируючі позиції над ринком у будь-якій галузі промисловості.

Мотивація - процес спонукання людини до визначеної діяльності, зі допомогою різних мотивуючих чинників.

Мета роботи – розглянути мотивацію персоналу.

Завдання роботи:

Дати засадничі поняття мотивації

Розглянути основні тези змістовних і процесуальних теорій мотивації

Провести аналіз практики застосування теорій мотивації на ТОВ «Керамика-Волга-Челябинск»

Відомо, що, поняття мотивації, одна із ключових в менеджменті. Теорії мотивації внесли дуже великі і найважливіший внесок у процес розуміння та змісту, що очікують та його прагнення на роботу. Під час написання праці були використані навчальні видання з менеджменту й управління присвячені теорій мотивації під управлінням.

1. Теоретичні основи мотивації персоналу

1.1 Поняття і сутність мотивації

У узагальненому вигляді мотивація людини до діяльності тлумачать як сукупність рушійних сил, що спонукають людини для реалізації певних дій. Ці сила поза і усередині чоловіки й змушують його свідомо чи ж неусвідомлено здійснювати деякі вчинки. У цьому зв'язок між окремими силами і непрофесіональними діями людини опосередкована дуже складної системою взаємодій, у результаті різні люди можуть геть по-різному реагувати на однакові впливу з боку однакових сил. Понад те, поведінка людини, здійснювані їм дії своє чергу також можуть проводити його реакцію, на впливу, у результаті не може змінюватися як ступінь впливу впливу, і спрямованість поведінки, викликане цим впливом.