Емоції і сучасне художня творчість — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Поняття емоцій в психології 4

2. Класифікація емоцій 9

3. Роль емоцій у творчості 13

Укладання 19

Список літератури 20

Запровадження

Емоції розглядаються в психології як комплексне, багатоаспектне явище. Проблемі емоцій людини присвячені роботи У. До. Вилюнаса, Л. З. Виготського, Б. І. Додонова, До. Изарда, А. М. Леонтьєва, А. З. Никифорова, П. М. Якобсона та інших.

Будь-яка емоція супроводжується переживанням, у яких суб'єктивного характеру. Емоції – це реакція те що, що переживається, вони мотивують, організують та питаннями спрямовують сприйняття, мислення та дію.

Емоційні переживання для особистості художньої діяльності є з істотних передумов її взаємодії навколишнім світом. Емоційний переживання постає як початкова фаза творчого процесу є внутрішньою необхідністю для передач емоційного стану особистості утворюваному образі. Емоції тут є вираженням світовідчуття особистості, її ставлення до світу, що виявляється у настроях, почуттях, переживаннях, і навіть регулятором діяльності особистості, забезпечуючи вищий її рівень: гнучкість, креативність, нестандартність.

Определённое емоційне ставлення до сприйманому і зображуваному явища виступає як важливого умови розвитку художньої, творчій особистості. З іншого боку, через художні образи емоційні переживання особистості здатні впливати на внутрішній світ сприймає цей виріб і викликати в людини відповідне емоційний стан.

Мета роботи – вивчити роль емоцій в сучасному художній творчості.

Поняття емоцій в психології