Емоції і сучасне художня творчість — реферат

Негативне емоційний стан. Викликається певним об'єктом (предметом, іншим людиною, явищем, обставиною), безпосереднє взаємодію Космосу з яким (фізичний контакт, спостереження) різко суперечить до основних засад (ідеологічними, моральними чи естетичним) установками людини. Сприяє виникненню нездоланного бажання позбутися об'єкта, його яка викликало

Презирство

Негативне емоційний стан, викликаного поглядами, життєвої позицією і поведінкою об'єкта у процесі спілкування з нею, які надаються суб'єкту спілкування не відповідними прийнятим нормам і правил, її ж настановам і цінностям. Наводяться до деперсоналізації об'єкта, що викликав дане емоційний стан

Страх

Негативне емоційний стан. Можливо викликано отриманням інформації неволодіння реальною чи гаданої загрозу життєвому добробуту, цілісності суб'єкта. Стимулирует розвиток невпевненості людини у своїх сил і можливостях, може паралізувати волю до дії. Однак у інших випадках, залежно від особистих якостей чоловіки й конкретних обставин, може призвести до підвищенню активності

Сором

Негативне емоційний стан, викликаного усвідомленням людиною розбіжності власних думок, бажань, вчинків, зовнішності з очікуваннями навколишніх лісів і власними

Провина

Негативно забарвлене емоційний стан, що з'являлось у разі порушення моральних і (чи) етичних норм суб'єктом у кризовій ситуації, яку він городить відповідальність


Поєднання кількох фундаментальних емоцій, які виявляються вони часто й стабільно у певній комплексі, визначає якусь властиву конкретної людини емоційну риску.

Розвиток таких комплексів емоційних чорт зумовлено як биогенетическими передумовами, і культурно-социальными чинниками (норми і правил, прийняті конкретному суспільстві, умови виховання).

Проте фундаментальні емоції є уродженими. Їх культурний контекст, більшою мірою впливає правила прояви емоцій. Залежно від сформованих історичних традицій цих правил можуть вимагати стриманості і придушення одних емоцій і, навпаки, максимально відкритої демонстрації інших.

У різноманітному спектрі людських почуттів та емоцій особливо виділяють вищі почуття.

Вищі почуття - почуття, джерелом якого є задоволення складних соціальних потреб, що виникають у процесі формування особистості. За своєю суттю вищі почуття є продукт вищого щабля розвитку людства і найбільш багаті й складні за змістом.

Вочевидь, що емоції впливають попри всі боку особистості, їхньому активність, тим чи іншим чином впливають їхньому діяльність. Теоретичні пошуки у області людських емоцій не вичерпують усього розмаїття поєднань індивідуальних проявів чуттєвої сфери людини, а роблять крок по дорозі розуміння її сутності.