Рекомендації Олені — реферат

Титул – назва без точки

Зміст

Занадто довгі назви погано, ж личить отак: «1. Теоретичні аспекти бюджетування, функції й ті види бюджетів»

Важливо, щоб нові назви в Содержании на 100% відповідали назв з тексту (див. і далі!)

3 і 4 глави сміливо можна поєднати до однієї, у 2 главі теж провести зміни. Див.

2. Формування бюджетної моделі з прикладу ЗАТ «Лорес». 14

2.1 Планування й розробка бюджету. 14

2.2 Місце бюджетування у системі управління і його переміщення для підприємства 21

2.3. «Плюси» і «мінуси» наявний системи 29

3. Результати від вдосконалення системи бюджетування

3.1. Вибір автоматизованої системи бюджетного управління, як засіб усунення мінусів наявної системи 30

3.2 Опис процесу впровадження автоматизованої системи бюджетування на ЗАТ «Лорес» 29

3.3 Досягнуті результати і 29

УкладанняОлена, сторінки зрушили. Суть зрозуміла? Зверніть увагу до 3.1. Не можна вживати термін «найоптимальніший». Оптим. – то це вже найкращий!

Змініть з тексту нумерацію. Перша стор. – це Титул

Запровадження. Прибрати на другу главу опис компанії. У запровадження залишається тільки актуальність, мета, завдання дослідження та короткий зміст. До речі, тут зміните перелік розділів, тепер їх 3. Запровадження 1,5-2 сторінки.

Мета: «вдосконалення системи бюджетування компанії з допомогою …» чи «фінансово-економічне оздоровлення компанії з урахуванням …»

Гл.1 Початок з визначення не годиться. Дайте якесь введення у тему, та був визначення. Див. як пишуть наукові книжки.

Ваші посилання мені дуже подобаються. Краще ставити на місці, де Ви наводите текст чи думку. Якщо складно згадати, то залишіть, є.

Постарайтеся зробити містки між розділами. Щоб читалося як текст. Це випускна робота!

Розділ 1.4. і текстом! Див. червоним!

«В усьому світі фінансово-економічне управління кінцевому підсумку описується в форматі з трьох основних звітів, які визначають собою систему координат з оцінки фінансово-економічних результатів діяльності підприємства…». Ви прослухали мій курс. Йдеться як про фінансах, а й про економіку.

.Чи не з правилам оформлені таблиці. Див. будь-яку книжку!

«Варианту (а) відповідає традиційне побудова БДР по функціональному принципу (див. табл. 1).

Таблиця 1

Традиційне побудова БДР по функціональному принципу.


Доходи (прибуток від реалізації без ПДВ)

Операційні витрати (без ПДВ)