Юрпсихология — реферат

- досить високий рівень моральних, пізнавальних і емоційно-вольових якостей;

- здібностей, що з адекватним і швидким прийняттям рішень і під час оперативно-службових завдань;

- комунікативна компетентність.

Юрист повинен перетворитися на певної міри бути, психологічно стійкий, почуттєво готовим до того, що його чекає важка, надзвичайно складна, напружена, небезпечна робота, потребує гнучкого мислення, ємної пам'яті, стійкого уваги, вольовий і психоемоційної віддачі.

Психологічна підготовленість є комплексним доданком професійного майстерності юристів. Це сукупність сформованих і розвинених психологічних якостей юристів, відповідальних специфічним і важливим психологічним особливостям оперативно-службовій роботи і виступаючих одній з необхідних передумов її здійснення.

Вона складається з чотирьох груп компонентів:

- профессионально-психологической орієнтованості і чутливості юристів (прагнення, інтерес й уміння розуміти психологічні аспекти ситуацій і, із якими має справу, вміння дати раду них);

- підготовленості юристів з психічних аспектам ефективності професійних діянь П.Лазаренка та тактики, що дається взнаки у сенсі психологічних умов ефективності професійних діянь П.Лазаренка та умінні забезпечувати їх створення; вмілому використанні психологічних засобів реалізації професійних дій мовних і немовних, в вмілому застосуванні лише комплексу психологічних прийомів, які забезпечують вищу ефективність рішення оперативно-службових завдань;

- розвиненою професійної спостережливості і пам'яті юристів (включає вміння застосовувати психологічно обгрунтовані прийоми і правил підвищення ефективності професійного спостереження, розвиненою професійної пильності, натренованості органів почуттів та сприйняттів, натренованості в швидкому, повному обсязі й точному запам'ятовуванні, хорошому збереженні у пам'яті і правильному відтворенні значимої для розв'язуваних завдань інформації);

- психологічну стійкість

Професійно важливі якості юристів обумовлені, передусім, їх поглядами, спрямованістю і послідовністю світогляду, що сприяє виробленні кожною особою глибокого розуміння соціальної значимості свою професію, ідейній переконаності, виховує відчуття обов'язку, справедливості, об'єктивності, чесності, як комплекс професійних функцій, і навіть визначає активність особистості, як прагнення приймати дійову участь у життя суспільства, проявляючи у своїй соціально важливу ініціативу.