Юрпсихология — реферат

Організаторські здібності дозволяють юристу, незалежно роду його професійній діяльності, надавати котра управляє вплив в різних суб'єктів, із якими випадає розпочинати діалог у процесі професійного спілкування.

Тому юрист, особливо управлінського ланки, крім глибоких професійних знань й європейського досвіду повинен мати такі якості:

Активність, ініціативність, винахідливість, розпорядливість;

Сміливість, рішучість, наполегливість, цілеспрямованість, вміння виділяти головне, наслідки прийнятих рішень;

Самостійність;

Відчуття відповідальності за дії і їх учинки;

Организованность, зібраність, акуратність у роботі.

Важливу роль структурі організаторських здібностей грають В.Гвоздицький і інші зазначені вище властивості:

Комунікативна компетентність,

Нервно-психическая стійкість,

Адекватна самооцінка,

Висока мотивація досягнення успіху.

Качествами, істотно знижують організаторські можливості юриста, ефективність його на інших, є: психопатичні риси характеру, підвищена агресивність, незбалансованість процесів гальмування й пробудження, емоційна нестійкість, пасивність, безвідповідальність, надлишкова помисливість, тривожність, знижений інтелект, завищеною самооцінкою, властолюбство, зневажливе ставлення до людей.

Дані якості невластиві людині спочатку. Їх формування та розвиток - тривалий і напружений процес, але це є необхідною умовою професійного становлення юристів. Відсутність чи недостатнє розвиток цих якостей особистості співробітника перешкоджають нормальному здійсненню їм своїх обов'язків, породжують помилки у своєї діяльності, викликають процеси професійної дезадаптації та фахової деформації особистості.

У цьому велике значення набуває профессионально-психологическая підготовка юристів, одна з призначень якої - формування в юристів даних якостей.

Профессиограммы юридичного праці

Модель профессионально-значимых психологічних якостей особистості юриста, подана у вигляді розгорнутої характеристики індивідуальних властивостей і особливості їх взаємозв'язки, відображена у профессиограммах, необхідна підвищення ефективності професійного добору, і наступної цілеспрямованої підготовки.

Кожна зі сторін профессиограмм, які мають найважливіші елементи моделі психологічних якостей особистості юристів, відбиває, по-перше, певний цикл професійної діяльності, а по-друге, у ній закладено еталонні особисті якості, навички, вміння і, щоб забезпечити успіхом різних рівнях правозастосовних відносин.

Профессиограмма правоохоронної діяльності юриста


Основні особливості правоохоронної діяльності юриста

Провідні чинники фахову придатність й формує відповідні їм соціально-психологічні якості (психограмма) особистості юриста