Цінності у професіональній сфері — реферат


№ п/п

Перелік можливих чинників професійної сфери

Значимість для Вас чинника в балах від 0 до 10

Повнота прояви чинника від 1 до 10

11

Знання, необхідних роботи

22.

Необхідні навички та вміння

33.

Відсутність переобтяженості функціональними обов'язками

44.

Відсутність обмежень у часі

55.

Відсутність складності діяльності (за обсягом операцій та дій, використовуваної техніки тощо. буд.)

66.

Відсутність монотонності, одноманітності діяльності

77.

Раціональні умови діяльності (відсутність шуму, вібрації тощо. буд.)

99.

Взаємозв'язок результатів роботи з діяльністю організації

110.

Відсутність матеріальної чи фінансової відповідальності

112.

Безпека професії для власного життя

113.

Відсутність високої моральну відповідальність, т. до. результати діяльності не впливають на долі людей

114.

Якщо можуть бути або є інші значимі чинники, то дайте їх


Цінності в організаційної сфері


№ п/п

Перелік можливих чинників організаційної сфери

Значимість для Вас чинника в балах від 0 до 10

Повнота прояви чинника в балах від 1 до 10

11

Рациональная тривалість робочого дня

22.

Відсутність змінного чи нічного характеру роботи

33.

Відсутність частих і тривалих відряджень

44.

Наявність можливості спілкування із родиною та з давніми друзями (телефоном, безпосередньо тощо. буд.) під час роботи

55.

Наявність можливості звільнення з роботи за непередбачених чи важливих обставин (хвороби дітей, отримання довідок тощо. буд.)

66.