Державна підтримка малого підприємництва — реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

1. Роль підприємств у вирішенні економічних, соціальних і розширення політичних проблем 5

2 Нормативно-правові акти, регулюючі діяльність малих предприятий………………………………………………………………………...11

3 Система заходів державної малого підприємництва 19

Укладання 32

Список використаної літератури 35

Запровадження

Актуальність дослідження державної політики підтримки малого підприємництва визначається роллю, яку відіграє малий бізнес у економіці країни й регіону.

Ступінь розвитку бізнесу і активності підприємців багато чому визначає рівень демократизації держави й відкритості його економіки. За рахунок підтримки сегмента малого підприємництва держава вирішує спільні проблеми підвищити рівень добробуту населення Криму і збільшення відсоткове співвідношення громадян із середнім рівнем доходів, і навіть податкових надходжень від бізнесу значною мірою сприяють поповненню бюджету. З іншого боку, малий бізнес дозволяє підвищити середній рівень соціальної відповідальності, економічної ініціативи й поінформованості громадян окремо взятої держави. Також конкуренція, що є основним умовою роботи підприємств у системі з ринковою економікою, дозволяє стримувати зростання ціни товари та, і спонукає підприємців постійно підвищувати якість продукції і на впроваджувати нові технологіії. Малий бізнес частково вирішує у державі проблеми з безробіттям, а країнах із розвиненою ринковою економікою від 50 до 90% громадян зайняті саме у цій сфері. Слід зазначити, що роль малого підприємства у ринкової економічної системі важко переоцінити, оскільки, власне, саме підприємництво є конструктивною одиницею і гарантією існування розвиненою ринковою економіки.

Отже, розвиток малого підприємництва – це найменш витратний державі засіб створення нових робочих місць, стимулюючий насичення ринку товарами і послугами, стабільна база податкових надходжень. Тому ефективна політика підтримки бізнесу є важливим напрямом що поліпшення добробуту населення, збільшення ВВП.

Мета роботи – розглянути процес державної малого підприємництва РФ.

Завдання дослідження:

- розглянути поняття й ролі малого підприємництва економіці країни;

- вивчити сутність державної політики підтримки бізнесу;

- перерахувати органи державного регулювання бізнесу;

- проаналізувати правовим регулюванням бізнесу;

- розглянути основні методи регулювання суб'єктів малого підприємництва;

Під час написання роботи було використані нормативно-правові акти органів структурі державної влади, регулюючі діяльність суб'єктів малого підприємництва.