Педагогічна спілкування — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Поняття педагогічного спілкування 4

2. Структура педагогічного спілкування 8

3. Стилі педагогічного спілкування 14

Укладання 21

Література 22


Запровадження

Педагогічна спілкування – один із найбільш обговорюваних проблем сучасної педагогіки і педагогічною психології. З кінця 1960-х років і з час цій тематиці присвячені тисячі робіт. Такий неухильне зростання дослідницького інтересу до проблеми педагогічного спілкування пов'язані з змінами і в середині педагогічної сфери, і пошуком шляхів підвищення продуктивності школи, і з одночасним посиленням тенденцій гуманізації у суспільстві загалом.

Численні розмови з дітьми та його батьками свідчать, що з неуспіхами у навчанні часто криються й не так труднощі пізнання, скільки труднощі спілкування з учителем. Так, багато педагоги вдаються у педагогічному спілкуванні до підвищеним тонах. Нерідко педагогічне спілкування підміняється повчальним марнослів'ям вчителя. У. А. Сухомлинський, А. А. Леонтьєв та інші дослідники звертають уваги на цю проблему «суб'єктивності» спілкування вчителя, проявляющуюся, насамперед у виборчому відношенні. Гуманізація системи освіти, характеризує сучасний етап його розвитку, пред'являє високі вимоги до спільної та фахової підготовці педагогічних кадрів, до прояву їх творчій індивідуальності. Відтак, кожен вчитель має правильно налагодити педагогічне стосунки з своїми учнями. Це визначило вибір теми справжнього дослідження: «Педагогічна спілкування».

Мета дослідження – вивчити особливості педагогічного спілкування.

Завдання:

1. Розкрити зміст поняття «педагогічне спілкування», розглянути специфіку, значення і функції педагогічного спілкування.

2. Проаналізувати структуру педагогічного спілкування.

3. Вивчити основні стилі педагогічного спілкування.

Метод дослідження – теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблемі дослідження.

1. Поняття педагогічного спілкування

Спілкування – це надзвичайно широке поняття. Воно передбачає усвідомлену і неусвідомлену вербальну і невербальну зв'язок, передачу і достойний прийом інформації. Це складне, багатоплановий процес встановлення й розвитку контактів для людей, породжуваний потребами у спільній роботи і до складу якого у собі обміну інформацією, вироблення єдину стратегію взаємодії, сприйняття й розуміння іншу людину.