Педагогічна спілкування — реферат

У спілкуванні виділяють комунікативну, інтерактивну і перцептивную боку. Істотно, всі ці боку спілкування виявляються одночасно. Комунікативна сторона реалізується у обмін інформацією, інтерактивна – в регуляції взаємодії партнерів спілкування за умови однозначності кодування і декодування ними знакових (вербальних, невербальних) систем спілкування, перцептивная ж – в «прочитанні» співрозмовника з допомогою таких психологічних механізмів, як порівняння, ідентифікація, аперцепція, рефлексія. Аналіз функцій спілкування дає можливість окреслити контактну, інформаційну, спонукальну, координаційну, функцію розуміння, эмотивную функцію встановлення взаємин держави і функцію здійснення впливу.

Педагогічна спілкування – приватний вид спілкування. Під педагогічним спілкуванням розуміється система обмеженого соціально-психологічного взаємодії педагога і воспитуемых, змістом якого є обміну інформацією, надання виховного впливу, організація відносин із допомогою коммутативных коштів [1, з. 190].

Як справедливо зазначає М. У. Кузьміна, педагогічна система – поняття суспільно-історичний й у історичний тип педагогічної системи спрямовано досягнення певних державних, педагогічних і історичних цілей. Цю систему здійснює организуемое педагогічним колективом (як своїм найважливішим елементом) навчання і виховання особистості студента у процесі цілеспрямованого, систематичного й тривалого на нього. Педагогічна система має мети, завдання, утримання і структуру. У цьому вся широкому контексті педагогічне спілкування окреслюється «таке спілкування вчителя (й ширші – педагогічного колективу) зі школярами у процесі навчання, яка створює найкращі умови у розвиток мотивації учнів і творчої характеру навчальної діяльності, для правильного формування особистості школяра, забезпечує сприятливий емоційний клімат навчання (зокрема, перешкоджає виникненню «психологічного бар'єра»), забезпечує управління соціально-психологічними процесами у дитячому колективі і дозволяє максимально залучити до процесі особистісні особливості вчителя». Педагогічна спілкування ніж формою навчального співробітництва є умова оптимізації навчання дітей і розвитку особистості учнів.

Педагог є ініціатором процесу педагогічного спілкування, організовуючи його й керуючи їм [11, з. 502]. Продуктивно організований процес педагогічного спілкування сприяє налагодженню у педагогічній діяльності психологічного контакту між педагогом й дітьми, перетворює в суб'єктів спілкування, і педагогічного творчості, переводячи дітей із звичної їм позиції відомих на позицію співробітництва, допомагає подолати різноманітні психологічні бар'єри, що у процесі взаємодії. І тут педагогічне спілкування утворює цілісну соціально-психологічну структуру школи.