Педагогічна спілкування — реферат

Друге якість педагогічного спілкування обумовлюється його навчальною функцією, що включає у собі воспитывающую функцію, оскільки освітній процес, як зазначалось, має який виховує і розвиваючий характер. Обучающая функція спілкування то, можливо співвіднесена взагалі з трансляційній. Обучающая функція – як вияв трансляційній, властивою всім формах навчання людини (у грі, в повсякденному побутовому взаємодії коїться з іншими людьми), реалізується у спеціально організованому процесі рівня освітньої системи – дошкільному, шкільному, вузівському. Хоча навчальна функція педагогічного спілкування провідною, вона самодостатня: це органічна частина багатостороннього взаємодії вчителя – учнів, учнів між собою.

У той самий час педагогічне спілкування відбиває стан і специфіку характеру взаємодії людей, описуваного схемою «Человек-Человек». Нагадаємо, що цю схему визначає будь-яке професійні контакти вчителя і учнів, працівників побутового обслуговування і клієнтів, лікаря, і пацієнтів, психотерапевта і клієнтів - і т. буд. Педагогічна спілкування має подібні з усіма видами названих вище взаємодій риси, проте найближче воно до спілкування психотерапевта і клієнта.

Отже, говорячи про педагогічному спілкуванні, відзначимо наявність у ньому поруч із навчальною, котра виховує і фасилитативной функції.

2. Структура педагогічного спілкування

При аналізі структури педагогічного спілкування необхідно розмежовувати поняття педагогічної та власне комунікативної одиниць спілкування. За всієї їх нерозривності це ж різні явища: перше реалізується у вигляді другого. Педагогічна завдання пов'язані з освоєнням які навчаються певного навчального матеріалу (наприклад, пояснення, інтерпретації, систематизації цієї статті, організації вироблення узагальнених способів діянь П.Лазаренка та т. буд.), тоді як комунікативна завдання – це на запитання, як, якими засобами на учнів можна здійснити ефективніше. Але тут виникає запитання про мовних діях, що реалізують певну комунікативну завдання різних умовах педагогічного спілкування, куди входить характер педагогічної ситуації та комунікативного акта.