Нормування праці — реферат

Оглавление

Запровадження 3

Глава 1. Нормування праці та його методи 5

1.1. Хронометраж 8

1.2. Фотографирование робочого дня 11

1. 3. Метод моментных спостережень 14

1.4. Методика встановлення норм часу 15

Глава 2. Порівняльний аналіз методів нормування праці 22

2.1. Порівняльна характеристика сумарних і аналітичних методів нормування праці 22

Укладання 26

Список використовуваної літератури 28

Запровадження

Нормування праці - визначення необхідних витрат часу виробництва одиниці виробленої продукції у різних організаційно-технічних умовах. З її допомогою розраховуються трудовитрати певного обсягу роботи певного періоду часу у заданих умовах діяльності, т. е. норми праці є конкретним вираженням заходи праці.

Проблеми нормування праці останні роки об'єктивно висунулися першому плані і одна із важливих елементів системи управління персоналом організації. Пов'язано це, насамперед із необхідністю підвищення ефективність використання трудового потенціалу працівників, оптимізації їх чисельного й фахової складу та сучасного коригуванням вимог до персоналу з умов ринку.

Це призводить необхідність використання вітчизняного й зарубіжного досвіду нормування праці та одночасно розвитку теорії, методів та способів встановлення норм витрат праці стосовно сучасних умов.

Ринкові відносини характеризуються конкуренцією над ринком, і тому успіх у конкурентної боротьби належить підприємствам, з мінімальними витратами виробництва, а однією з головних коштів забезпечення економічної стабільності підприємств у умовах ринкових відносин є скорочення трудових витрат та інших витрат виробництва, як і досягається шляхом нормування праці та його вдосконалення.

У працівника регулюючого свої трудові здібності, підвищується інтерес на більш ефективне використання робочого дня, у роботі з оптимальним напруженим нормам, в темпі, відповідному мотивації праці, і винагороді ми за неї.

Актуальність обраної теми знаходить свій відбиток у наступному. До нормі як мері праці, що дається взнаки у витратах робочого дня, мають пред'являтися підвищені вимоги з погляду її здібності сприяти підвищення ефективності виробництва. Від ступеня обгрунтованості норм витрат праці безпосередньо залежить, наскільки котрі об'єктивно й повно вона визначає кількість праці, що слід затратити виконання даної роботи.

У цьому роботі викладено методи нормування праці, застосовувані на підприємствах.

Об'єкт дослідження– система організації, нормування і оплати праці на підприємствах галузі.