Екологічний виховання у дошкільній установі — рефератПЛАН: Введение…………………………………………………………………………………3 Глава 1. Основи екологічного виховання дошкольников………………………..8 1.1. Поняття і сутність екологічного виховання дошкольников……………..8 1.2. Екологічний виховання як назвати нове і пріоритетний напрямок регулярно працюють з дошкольниками………………………………………………………………………...10 Глава 2. Екологічний виховання у дошкільній учреждении…………………...18 Глава 3. Процес екологічного дітей на матеріалі ознайомлення з кімнатними растениями……………………………………………………………….33 3.1. Вивчення особливостей уявлень дітей про кімнатних рослинах й стосунку до ним………………………………………………………………………..33 3.2. Шляхи і кошти екологічного дітей у процесі ознайомлення з кімнатними растениями……………………………………………………………….49 Заключение……………………………………………………………………………...76 Литература……………………………………………………………………………....81 Приложение……………………………………………………………………………..85 Запровадження «І ми пасажири одного корабля під назвою Земля, отже, пересісти потім із нього далі нікуди. Якщо в людства бракуватиме сил, засобів і розуму, щоб залагодити справи із природою, то, на померлої, покритою пилом неживої Землі було б, мабуть, встановити надгробок з такою скорботній написом: «КОЖЕН ХОТІВ КРАЩОГО ТІЛЬКИ ДЛЯ СЕБЕ». Антуан Де Сент-Екзюпері Проблема екологічного виховання в час особливо актуальною. Адже до часу й вплив людини згладжувалося процесами що відбуваються в біосфері, але у час людина слід за межі екологічної кризи. З усією очевидністю можна усвідомити стихійно і безконтрольно використовувати природу не можна. На етапі питання традиційного взаємодії природи з людиною зросли глобальну екологічну проблему. Якщо людей у майбутньому не навчатися бережно ставитися до природи вони занапащуватимуть себе. Тому треба виховувати екологічну культури і відповідальність. І розпочинати екологічне виховання треба з дошкільного віку, позаяк у цей час набуті можуть стати надалі змінитися в міцні переконання. Отже, екологічне виховання дошкільнят – цей найважливіший аспект у вирішенні питання збереження природи. Адже дошкільному дитинстві закладаються фундаменти, усвідомленого відносини навколишньої дійсності, накопичуються яскраві емоційні враження, котрі з довго, а де й протягом усього життя залишаються у пам'яті людини. Специфічною рисою екологічного освіти дошкільнят є безпосередній контакт дитину поруч із об'єктами природи, «живе» спілкування з рослинами і тваринами, які є частиною розвиваючої екологічної середовища у дошкільній освітньому установі. Вже діти старшого дошкільного віку засвоювати закономірні зв'язку живих організмів з довкіллям і розуміти правила спілкування з живими істотами, гуманно, бережно ставитися до природи. Світ рослин є областю природи, у якій виявляються основні закономірності: цілісність, взаємозумовленість явищ, їх зміну та розвитку. Центральна зв'язок, визначальна все явища рослинного світу й потужні приватні зв'язку, залежності яскраво виражені в зовнішніх виявах. Ми вважаємо, що екологічне виховання - найважливіше нашого часу. Діти, отримали певні екологічні уявлення, будуть бережней належить до природи. У майбутньому ця може спричинити оздоровлення екологічної обстановки у нашій краї Україні. Особливості формування в дошкільнят кохання, і дбайливого ставлення природі розкрито на роботах Т. А. Бобильової, Л. Д. Бобильової, А. У. Миронова, А. А. Плешакова, Л. П. Салеевой та інших. Проблеми екологічного виховання розроблено у роботах І. Д. Звєрєва, А. М. Захлебного, Б. Т. Ліхачова, М. М. Мамедова, Л. П. Салеевой, І. Т. Суравегиной та інших. Цими авторами розкриваються мети, завдання, принципи, умови екологічного виховання. Характеристику коштів, форм і методів екологічного виховання знаходимо... у роботах А. М. Захлебного, М. А. Городецкой, М. У. Добрецовой, А. У. Миронова. У дослідженнях Б. М. Боневой, У. Р. Грецовой, Л. Ф. Захаревич, Р. М. Мурсагуловой, М. До Постниковой, І. А. Хайдуровой, М. Є. Хрипач, Т. У. Христовской та інших. розкривається значення рослин, у воспитательно – освітньої працювати з дошкільнятами. У працях Р. М. Мурсагуловой, І. А. Хайдуровой відбито роль кімнатних рослин, у розумовому вихованні дітей. На думку авторів, кімнатні рослини можна використовувати у розвиток інтелектуальних умінь, оскільки представляють великий матеріал порівнювати, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, застосування знань у нову ситуацію. Дітям старшого дошкільного віку доступні знання про будову, зовнішніх ознаках рослин, залежності стану рослин від задоволення потреб у світлі, теплі, волозі і почвенном харчуванні. Разом про те, залишається не дослідженим питання цілісному процесі екологічного дітей старшого дошкільного віку з урахуванням ознайомлення з кімнатними рослинами. Отже, спостерігається протиріччя між об'єктивно зрослими вимогами суспільства до екологічному вихованню дітей дошкільного віку і її недостатнім використанням кімнатних рослин, у эколого-педагогической роботі таких закладів, недостатньою теоретичної розробленістю питання. З огляду на це було сформульовано проблема дослідження: за яких педагогічних умов, можливо екологічне виховання старшого дошкільного віку на матеріалі ознайомлення з кімнатними рослинами. Вирішення даної проблеми становило мета дослідження. Об'єкт дослідження – екологічне виховання старшого дошкільного віку. Предмет дослідження - процес екологічного дітей на матеріалі ознайомлення з кімнатними рослинами. З мети дослідження, аналізу психолого-педагогічної літератури, практики роботи таких закладів було сформульовано гіпотеза: Екологічний виховання старшого дошкільного віку при ознайомлення з кімнатними рослинами реалізується з урахуванням:


Завантажити реферат "Екологічний виховання у дошкільній установі" DOC | TXT

Робота опублікована referatbox. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.