Приватна власність — рефератЗміст Введение………………………………………………………………………….3 Глава 1. Характеристика й особливо приватної собственности……...……..5 1.1. Поняття, історичне значення і різноманітні види приватної Собственности в России…………………………………………………...……..5 1.2. Переваги й недоліки приватної собственности……………………11 1.3. Механізм функционирования……………………………………….……15 Глава 2. Тенденції і розвитку приватної власності У Росії її на сучасному этапе……………………………………….……….19 2.1. Проблема захисту приватної собственности……………………….………19 2.2. Перспективні напрями розвитку приватної Собственности в России…………………………………………………...……24 Глава 3. Особливості становлення приватної власності на землю….…..29 3.1. Проблеми розвитку приватної власності на землю…………..……..29 3.2. Прогноз розвитку земельних відносин. Механізм орендного землепользования…………………………………………………….…………31 Заключение…………………………………………………………….…...……38 Список литературы…………………………………………………….…..……39 Запровадження Актуальність теми. У узагальненому вигляді власність можна з'ясувати, як ставлення між економічними агентами щодо присвоєння економічних ресурсів немає і споживчих благ. Саме чітка визначеність, а чи не зміни у розподілі прав власності, має принципове значення для функціонування ринкової економіки. У сучасному економічної літературі чіткість, стабільність і передбачуваність прав власності розглядаються як найважливішого чинника економічного розвитку і прямо пов'язуються з благополучним економічним розвитком. Проте роль чітко визначених прав власності може варіюватися залежно від розмірів організацій, державною чи приватною власності, доступу до інформації та ін. оскільки саме держава відігравало особливо значної ролі у формуванні сучасної приватної власності, відзначимо також такі моменти. Виділення приватної власності у часто припускало "роздержавлення" (термін "приватизація" більшою мірою належить до сучасності) частини майна, раніше котрий належав (верховним) органів державної влади. Цьому процесу неминуче була властива внутрішня суперечливість: сильна монархічна влада часто-густо ставила за мету не скорочення, а подальше примноження належить їй майна. Разом про те, за умов різко обострявшихся соціальних конфліктам та революцій можна було цікаво спостерігати і роздержавлення значної маси активів. Так само суперечливим виявлялося, і регулювання процесів розвитку недержавної власності. З політичних чи фіскальних міркувань, держава могло підтримувати, наприклад, стійкість общинних володінь, перешкоджаючи формуванню приватної власності. Особливо в значною мірою це стосується регулювання умов функціонування приватної власності: держава часто-густо підтримувало колишні неконкурентні форми відносин, а деяких випадках саме насаджувало додаткові монополії (у зв'язку згадати, що митні збори у багатьох країнах з'явилися просто платежі державі за надану монополію із ввезення чи вивезення товару). З іншого боку, принаймні переходу економіки на капіталістичний шлях розвитку держава дедалі активніше втягується на підтримку конкурентних умов функціонування приватної власності. Розвиток ринкових відносин сприяло поступового переходу від античних і середньовічних до сучасних формам приватної власності: принаймні переходу від натурального господарства до переважанню товарноденежных відносин феодальні форми присвоєння дедалі більше поступалися місце правам власності зовсім іншого роду. Мета курсової роботи – вивчити особливості становлення і розвитку інституції приватної власності у Росії. Завдання: вивчити поняття і різноманітні види приватної власності, розглянути механізм функціонування, виявити переваги та недоліки приватної власності, проаналізувати сучасне гніву й тенденції розвитку приватної власності на грішну землю. Об'єкт дослідження – приватна власності, предмет дослідження – права осіб на володіння приватною власністю та його законодавчо закріпити. Глава 1. Характеристика й особливо приватної власності 1.1. Поняття, історичне значення й ті види приватної власності у Росії Приватна власність є продукт тривалого історичного поступу. Сучасні форми приватної власності відрізняє низку істотних особливостей. Насамперед така власність передбачає неодмінного злиття з політичною владою, сьогодні причетність до (верховної) влади є більше необхідною умовою реалізації прав власності. Сучасна приватна власності відрізняється від попередніх форм щодо об'єкта володіння. Тож з розвитком цивілізації відійшли до минулого й різні форми володіння людьми, а водночас й різні модифікації так званої неекономічної залежності. Змінюється й экономикоправовое оформлення відносин власності. Вже Стародавньому Римі чітко фіксується система контрактних правий і зобов'язань, у межах яких реалізуються відносини володіння, користування і розпорядження. Тим самим у функціонування відносин приватної власності неминуче втягується держава, включаючи спеціальну систему судових і виконавчих органів, які забезпечують реалізацію прав володіння і умов контрактів.[853]

Людина живе, виробляє і вдається до результати праці тісній взаємодії зі на інших людей. Через це можна стверджувати, що власність - взаємини для людей, які виражають певну форму присвоєння матеріальних благ, і особливо форму привласнення коштів виробництва. З переходом до ринкової економіки і розпадом СРСР виробник зіштовхнувся з низкою проблем, потребують негайного дозволу: складність зі збутом продукції, розрив сформованих виробничих зв'язків і ще. Проте задля виходу на економічний просвіток, де знаходяться що виробляють галузі, важливо найповніше вивчити систему функціонування та фінансове становище підприємств, докладно розглянути їхня поведінка і вплив економічної середовища, зрозуміти труднощі й мети своєї діяльності. А до осені 1992 р. вже стала очевидно, що досягнення фінансову стабілізацію є складною завданням. Уряд змінило жорстку політику й перейшла тактиці компромісів. У 1994 р. економічних рішень виконавчої і законодавчої гілок нашої влади визначили такі особливості економічної середовища підприємств:[854]